måndag 11 januari 2016

Ökad komfort på kontoret

Först nu har den riktiga vintern kommit på flera platser i Sverige. Med kylan uppkommer ofta problem med inomhustemperaturen. Här kommer några tips för att få bättre komfort på kontoret.

– Undersök energianvändningen. Lägg ihop årsvärden för el, värme och vatten och dividera resultatet med antalet kvadratmeter. Du får nu ett nyckelvärde som du kan jämföra mot normalvärden. Ett normalt kontors elanvändning brukar vara 75 kWh per kvadratmeter och år.

– Elförbrukningens mönster. Titta på ett antal arbetsveckor och jämför variationerna mellan dag och natt, helg och vardag. Här hittar du mätutrustning för detta.

– Minska grundlasten. Grundlast är den förbrukning som inte är relaterad till produktion och verksamhet. Uppgår denna till 30-40 procent av toppeffekten går den ofta att sänka. Genom att mäta kan du se vad grundlasten egentligen består av och sedan successivt stänga av utrustning. Tidsstyrning är också ett sätt att spara energi.

– Rätt temperatur. För varje extra grad går det åt fem procent mer värmeenergi. Under vintern bör temperaturen inte överstiga 22 grader i vistelsezonen.

– Energisnål belysning. LED-lampor använder mindre energi än gamla glödlampor. Modern belysning ger dessutom bättre arbetsmiljö på kontoret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar