Månadsarkiv: februari 2016

Bristande inomhusklimat i flera skolor

Bristande inomhusklimat i flera skolor

Att inomhusmiljö är bristfällig på många skolor är ett välkänt problem. Tidigare har vi bland annat skrivit om Malmö, där skolor töms då ventilationen byggs om och en sammanställning som Arbetsmiljöverket gjort visar att...

Vad du inte bör förvara på vinden

Vad du inte bör förvara på vinden

Att ställa undan saker på vindar och i förråd är inte alltid så bra. Många saker skadas nämligen av temperatur, fukt och även skadedjur. Här kommer en lista på grejer som kan ta skada....

Smittspridning via ventilation

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus. I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna...

Vilka är de största eltjuvarna hemma?

Vilka är de största eltjuvarna hemma?

Många vill minska elförbrukningen – men de flesta missbedömer vad som drar mest. Byggföretaget Skanska har gjort en undersökning bland 1217 personer. Den visade att 92 procent av hushållen var intresserade av att minska...

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning var den åtgärd som Riksbyggens bostadsrättsföreningar genomförde i störst utsträckning under 2015. Statistik på hållbarhetsåtgärder har förts sedan 2010. Detta är viktigt för att få bostadsrättsföreningarna att arbeta med dessa frågor. Det har...

Äldre och sjuka behöver ha varmare inomhus

Äldre och sjuka behöver ha varmare inomhus

Det finns riktlinjer att följa vad gäller inomhustemperaturer. Dessa har vi sammanställt i vår skrift ”Mätning av inomhusklimat”. Vilka temperaturer som är lagom på exempelvis kontor råder det ofta delade meningar om bland de...