fredag 26 februari 2016

Bristande inomhusklimat i flera skolor

Att inomhusmiljö är bristfällig på många skolor är ett välkänt problem. Tidigare har vi bland annat skrivit om Malmö, där skolor töms då ventilationen byggs om och en sammanställning som Arbetsmiljöverket gjort visar att var fjärde skola har dålig luft.

Nu är det fem skolor i Ystad som måste åtgärda brister i inomhusmiljön. 2013 fick skolorna anmärkningar som fortfarande inte åtgärdats. Det handlar främst om höga fukthalter, men även för höga temperaturer och dålig ventilation.

Behöver du mäta? Vi har loggers för både köp och hyra.

måndag 22 februari 2016

Vad du inte bör förvara på vinden

Att ställa undan saker på vindar och i förråd är inte alltid så bra. Många saker skadas nämligen av temperatur, fukt och även skadedjur. Här kommer en lista på grejer som kan ta skada.

1. Möbler och saker i naturmaterial:
Saker i trä och tyg är känsliga för fuktskador och mögel. Förvara därför möbler, mattor, madrasser och tygleksaker på torra platser.

2. Kläder:
Förutom att textilier är känsligt för fukt tenderar pälsänglar och malar att söka sig till vind och källare. Detta gör att dessa platser inte lämpar sig som förvaring för kläder. Kläder förvaras bäst i skåp med en jämn temperatur. Skinn och päls trivs bäst i ett stabilt och svalt klimat.

3. Böcker:
Att förvara viktiga dokument och böcker i en papperslåda på vinden är ingen bra idé då de lätt kan skadas av fukt, värme och mögel. Måste de försvaras på vinden eller i förrådet bör de placeras i täta plastbehållare.

4. Livsmedel:
Ska livsmedel tillfälligt placeras på vind eller i förråd bör de packas i plast och placeras i lufttäta behållare för att skydda mot insekter och mögel.

5. Elektronik:
Elektronik förstörs av temperaturskillnader och fukt.

6. Stearinljus:
De riskerar att smälta om temperaturen ökar under varma dagar.

7. Gas:
Förvara inget brandfarligt på vinden.

8. Julpynt:
Julpynt är ofta gjort av naturliga material och där trivs mögel.

För att kontrollera vad du har för temperatur och relativ luftfuktighet i förråd och på vind används en datalogger. Här hittar du logger för temperatur och relativ luftfuktighet.

tisdag 16 februari 2016

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus.

I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna upptas av personer som drabbats av bakterier under besök på vårdinrättning. Årligen dör 1 500 person som ett resultat av smittspridningen. Enligt forskare kommer det inte bli bättre, mycket på grund av den tilltagande antibiotikaresistensen.

Smittspridningen sker bland annat via operationsteamet. Ett sätt att minska detta är tätare kläder, vilket samtidigt påverkar personalens rörlighet och komfort negativt. Ett annat sätt är genom beräkning av ventilationen så att inte luftburna bakterier landar på exempelvis instrument eller i öppna sår.

Doktoranden Sasan Sadrizadeh och professor Sture Holmberg på Institutionen för byggvetenskap och avdelningen för strömnings- och klimatteknik vid KTH arbetar med beräkningarna. De båda har också varit involverade vid bygget av Nya Karolinska.

En typ av ventilation är så kallad omblandad ventilation. Det innebär att luften transporteras runt och halten av farliga partiklar späds ut. Ett annat sätt är riktade välorganiserade och laminära luftflöden. Dessa transporterar effektivt bort farliga partiklar. Lampor kan ibland störa och ställa till turbulens. För att lösa detta kan de placeras högt uppe i taken.

Effektiva komponenter till ventilationssystemet har utvecklats i tvärvetenskapliga industriprojekt. Detta för att få mer fördelaktig ventilation, gällande temperatur men också hur luften behandlar och fördelas till operationssalarna.

Än har simuleringar och beräkningar gjorts via dator. Nästa steg är att verifiera arbetet i verkligheten.

torsdag 11 februari 2016

Vilka är de största eltjuvarna hemma?


Många vill minska elförbrukningen – men de flesta missbedömer vad som drar mest.

Byggföretaget Skanska har gjort en undersökning bland 1217 personer. Den visade att 92 procent av hushållen var intresserade av att minska elförbrukningen hemma. De flesta missbedömer dock var de största elbovarna finns.

Energimyndigheten hävdar att de största elförbrukarna finns i köket och att matlagningen svarar för 47 procent av förbrukningen. De svarande i Skanskas undersökning tror att matlagningen står för 33 procent av förbrukningen. I stället är det många som tror att tvätten tar mer energi än den gör. Uppfattningen är att den står för 22 procent av förbrukningen medan den i verkligheten står för åtta procent.

Skanskas tips är att byta till energisnålare maskiner. Med varmluftsugn kan lägre temperaturer användas och matlagningen går snabbare, induktionshäll spar energi och vattenkokare är effektivare än att koka vatten på platta.

Andra tips är att hålla koll på temperatur i kyl (8°C) och frys (-18°C). Kylen ska vara full och dammet runtom ska tas bort. Dammiga kylskåp drar mer.

TV:n ska inte stå i standbyläge, laddaren ska dras ur uttaget när den inte används och i tvättstugan ska fulla maskiner köras, gärna på lägre temperatur en längre tid med rätt dosering tvättmedel.

måndag 8 februari 2016

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning var den åtgärd som Riksbyggens bostadsrättsföreningar genomförde i störst utsträckning under 2015. Statistik på hållbarhetsåtgärder har förts sedan 2010. Detta är viktigt för att få bostadsrättsföreningarna att arbeta med dessa frågor. Det har stor betydelse för de boende.

Under 2015 var driftövervakning i kombination med injustering av värmesystem och översyn av termostatventiler högaktuellt.

Det är lämpligt att justera värmesystemet på vintern så att alla boende får lika varmt i lägenheterna. Efter injusteringen kan det sedan till och med vara möjligt att sänka värmen någon grad.

Behöver du mätinstrument för en åtgärd du själv planerar utföra, kontakta oss på Intab.

Tio-i-topp för Riksbyggens föreningar:

  1. Driftövervakning
  2. Utse miljö-/energiansvarig
  3. Energibesiktning
  4. Återvinn värme från ventilation
  5. Isolera vindens bjälklag
  6. Individuell mätning
  7. Injustering av värmesystem
  8. Byte eller kontroll av termostatventiler
  9. Energioptimering
  10. Byte till snålspolande kranar

tisdag 2 februari 2016

Äldre och sjuka behöver ha varmare inomhus

Det finns riktlinjer att följa vad gäller inomhustemperaturer. Dessa har vi sammanställt i vår skrift "Mätning av inomhusklimat".

Vilka temperaturer som är lagom på exempelvis kontor råder det ofta delade meningar om bland de som arbetar där. Vissa fryser helt enkelt vid lägre temperaturer än andra.

En grupp människor som bevisligen är i behov av högre temperaturer är äldre och sjuka. Sjukdomar kan påverka kroppens förmåga att relegera temperaturen. Det kan bero på att man har svårt att röra sig eller att vissa sjukdomar och mediciner leder till detta. Vissa sjukdomar kan förvärras, exempelvis reumatism.