fredag 26 februari 2016

Bristande inomhusklimat i flera skolor

Att inomhusmiljö är bristfällig på många skolor är ett välkänt problem. Tidigare har vi bland annat skrivit om Malmö, där skolor töms då ventilationen byggs om och en sammanställning som Arbetsmiljöverket gjort visar att var fjärde skola har dålig luft.

Nu är det fem skolor i Ystad som måste åtgärda brister i inomhusmiljön. 2013 fick skolorna anmärkningar som fortfarande inte åtgärdats. Det handlar främst om höga fukthalter, men även för höga temperaturer och dålig ventilation.

Behöver du mäta? Vi har loggers för både köp och hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar