måndag 8 februari 2016

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning var den åtgärd som Riksbyggens bostadsrättsföreningar genomförde i störst utsträckning under 2015. Statistik på hållbarhetsåtgärder har förts sedan 2010. Detta är viktigt för att få bostadsrättsföreningarna att arbeta med dessa frågor. Det har stor betydelse för de boende.

Under 2015 var driftövervakning i kombination med injustering av värmesystem och översyn av termostatventiler högaktuellt.

Det är lämpligt att justera värmesystemet på vintern så att alla boende får lika varmt i lägenheterna. Efter injusteringen kan det sedan till och med vara möjligt att sänka värmen någon grad.

Behöver du mätinstrument för en åtgärd du själv planerar utföra, kontakta oss på Intab.

Tio-i-topp för Riksbyggens föreningar:

  1. Driftövervakning
  2. Utse miljö-/energiansvarig
  3. Energibesiktning
  4. Återvinn värme från ventilation
  5. Isolera vindens bjälklag
  6. Individuell mätning
  7. Injustering av värmesystem
  8. Byte eller kontroll av termostatventiler
  9. Energioptimering
  10. Byte till snålspolande kranar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar