tisdag 16 februari 2016

Smittspridning via ventilation

Genom att undersöka olika ventilationslösningar arbetar forskare på KTH för att kunna minska den luftburna smittspridningen på sjukhus.

I en nyligen utkommen rapport från Socialstyrelsen framkommer det att tio procent av de svenska sjukhussängarna upptas av personer som drabbats av bakterier under besök på vårdinrättning. Årligen dör 1 500 person som ett resultat av smittspridningen. Enligt forskare kommer det inte bli bättre, mycket på grund av den tilltagande antibiotikaresistensen.

Smittspridningen sker bland annat via operationsteamet. Ett sätt att minska detta är tätare kläder, vilket samtidigt påverkar personalens rörlighet och komfort negativt. Ett annat sätt är genom beräkning av ventilationen så att inte luftburna bakterier landar på exempelvis instrument eller i öppna sår.

Doktoranden Sasan Sadrizadeh och professor Sture Holmberg på Institutionen för byggvetenskap och avdelningen för strömnings- och klimatteknik vid KTH arbetar med beräkningarna. De båda har också varit involverade vid bygget av Nya Karolinska.

En typ av ventilation är så kallad omblandad ventilation. Det innebär att luften transporteras runt och halten av farliga partiklar späds ut. Ett annat sätt är riktade välorganiserade och laminära luftflöden. Dessa transporterar effektivt bort farliga partiklar. Lampor kan ibland störa och ställa till turbulens. För att lösa detta kan de placeras högt uppe i taken.

Effektiva komponenter till ventilationssystemet har utvecklats i tvärvetenskapliga industriprojekt. Detta för att få mer fördelaktig ventilation, gällande temperatur men också hur luften behandlar och fördelas till operationssalarna.

Än har simuleringar och beräkningar gjorts via dator. Nästa steg är att verifiera arbetet i verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar