onsdag 23 mars 2016

Dålig luft förekom inte förr

Det var bättre förr, i alla fall när det handlar om luften i klassrum. Idag är det mycket skriverier om förorenad luft i klassrummen. Detta problem existerade inte förr.

Tidigare – och fortfarande i en del äldre byggnader – läckte frisk luft in runt fönster och dörrar. När uppvärmningskostnaderna ökade ville man ha tätare lokaler. Det ledde också till att luftföroreningar inte längre försvann genom naturlig ventilation. När koncentrationen av föroreningar ökar, ökar även andelen förkylningar. Personer med andningsproblem får det svårare. Detta leder till ökad sjukfrånvaro bland både elever och lärare.

För att bekämpa problemet finns ventilationslösningar som ska tillföra frisk luft.

Genom att mäta koldioxidhalten får man en bild av hur ventilationen fungerar i lokalen. Vi erbjuder både hyra och köp av koldioxidloggers.

måndag 21 mars 2016

Temperatur viktigt för vin

Hur länge viner klarar eller behöver lagras är olika. Vid lagring är det bra att sikta på en temperatur mellan 8-15°C. Den absolut bästa temperaturen är runt 11°C för då mognar vinet i lagom takt. Ju varmare, desto snabbare mognar vinet.

Temperaturskillnader på sikt är ingen fara, däremot bör skillnaderna inte vara för stora under dygnet. Platsen för förvaring bör vara mörk. Ljus kan nämligen förändra både färg och smak.

Det är inte bara under förvaring som temperaturen är viktig. Redan vid druvornas mognad är den av största vikt. Nu ställer därför klimatförändringarna till problem för vintillverkarna. De får svårt att göra bra vin av sina druvor när sommaren blir allt varmare. De bästa vinerna görs av druvor som kämpar vid temperaturer på gränsen till så låga som de klarar av. Nu mognar vissa av de tidigare och blir därför lättare övermogna. Alternativt kan druvorna skördas tidigare, men då menar tillverkarna att de riktiga vinkännarna kommer att känna skillnad på smaken.

Nu börjar vinmakarna leta alternativ och har då hittat tillbaka till druvor som var vanliga förr. Vi får se hur det slutar.

Läs mer om klimatförändringarnas påverkan på druvorna här.

torsdag 17 mars 2016

Då infaller våren

Ligger temperaturen på över nollan i sju dygn i följd har våren kommit. Detta har hänt i södra delarna av Sverige. I resten av landet är det vårtemperatur på många håll.

Den metrologiska definitionen av vår är att temperaturen ligger mellan 0,1°C och 9,9°C under sju dygn i följd. Man säger då att våren inträffade det första av dessa dygn. Även om temperaturen återigen sjunker efter att våren inträffat är det fortfarande vår. Dock kan inte den första vårdagen infalla före den 15 februari.

Läs mer om våren på SMHI:s hemsida.

Är du intresserad av att mäta utetemperatur över tid är detta en lämplig temperaturlogger.

tisdag 15 mars 2016

Olika komposteringsmetoder ger olika resultat

Kompostering är en vanlig metod för hantering av organiskt avfall. I en kompost omvandlas mikroorganismer avfall till användbara produkter.

Det finns två typer av komposter – aerob (med syre) och anaerob (utan syre). I en aerob process får mikroorganismerna syre från luften medan mikroorganismerna i en anaerob process hämtar syre från avfallsprodukterna. Anaerob kallas också rötning.

Aerob kompost

När luftens syre reagerar med kolhydraterna i organiskt avfall bildas koldioxid, vatten och energi med hjälp av mikroorganismer. Färskt material behöver fem till sju liter luft per kilo torrsubstans för att brytas ner. När processen lider mot sitt slut minskar behovet till 2,5 liter. Det är viktigt att materialet är finfördelat så att syret kan tränga in. Det är även viktigt med fukt. Det är vattenfasen som ska transportera in syre och ut koldioxiden som bildas vid komposteringen. Vattenhalten bör därför vara 50-60 procent. Är vattenhalten under 30 procent bromsas aktiviteten i komposten. För mycket vatten hindrar lufttillträde.

Anaerob kompost

Vid rötning bildas metan som kan användas vid fordonsdrift och i fjärrvärmecentraler. När processen är klar bildas ett slam som innehåller mycket kväve. Detta kan omvandlas till ammoniak vid oförsiktig spridning.

För att komposteringen ska fungera är bland annat temperaturen viktig att mäta. Läs mer här.

måndag 7 mars 2016

Koldioxid kan bli metanol

Koldioxid kan omvandlas till metanol med en katalysator vid låg temperatur.

På University of Southern California lät man luft passera genom en flytande lösning av pentaetylenhexamin. En ruteniumkatalysator hjälpte sedan till att omvandla 79 procent av koldioxiden till metanol. Det skedde genom uppvärmning till 125-165°C.

Metoden finns beskriven här.

torsdag 3 mars 2016

Mögelangrepp gör att kyrkan stängs

I kyrkor är det vanligt med fuktproblem. Detta har Strängnäs stift fått erfara. En av stiftets kyrkor – Lista kyrka – tvingas nu stänga efter att ha blivit angripen av en giftig mögelsvamp, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Mögelangreppen upptäcktes i samband med en städning. Prover skickades på analys och nu är kyrkan stängd. Hur länge är oklart, men enligt församlingen handlar det förmodligen om år.

Att fukten i kyrkan är hög är känt sedan tidigare. Det beror på ett föråldrat värmesystem med dålig kapacitet. Även stigande markfukt är en bidragande orsak till mögelangreppen enligt församlingen.

Sämre prestation vid fel temperatur

Visste du att både för låg och för hög temperatur inomhus påverkar den mentala förmågan och arbetskapaciteten? Även styrka och rörlighet påverkas av felaktig temperatur. I förlängningen kan detta leda till ökat antal olyckor, prestation och hur bra man trivs.

I vår skrift "Mätning av inomhusklimat" hittar du vilka riktlinjer som bör följas.

tisdag 1 mars 2016

Energislöseri på jobbet ska få ett slut

Hemma är vi duktiga på att spara energi. Värre är det på jobbet.

Kungliga tekniska högskolan har inlett ett projekt med målet att ändra beteende på arbetsplatser och på så vis undvika energislöseri.

Forskare, från bland annat KTH, ska arbeta med energiåterkoppling mot personal på fyra arbetsplatser. Man kommer att synliggöra elanvändning och bygga upp strategier för att få personalen att använda mindre energi.

Att vi överlag är sämre på att spara el på jobbet beror på att vi där sällan ser någon elräkning. Många gånger kan en enskild person inte heller påverkar elförbrukningen.

Projektet kommer förhoppningsvis leda till att företag för inspiration och konkreta verktyg för att alla ska samarbeta kring energieffektiviseringen.

Läs mer här.