onsdag 23 mars 2016

Dålig luft förekom inte förr

Det var bättre förr, i alla fall när det handlar om luften i klassrum. Idag är det mycket skriverier om förorenad luft i klassrummen. Detta problem existerade inte förr.

Tidigare – och fortfarande i en del äldre byggnader – läckte frisk luft in runt fönster och dörrar. När uppvärmningskostnaderna ökade ville man ha tätare lokaler. Det ledde också till att luftföroreningar inte längre försvann genom naturlig ventilation. När koncentrationen av föroreningar ökar, ökar även andelen förkylningar. Personer med andningsproblem får det svårare. Detta leder till ökad sjukfrånvaro bland både elever och lärare.

För att bekämpa problemet finns ventilationslösningar som ska tillföra frisk luft.

Genom att mäta koldioxidhalten får man en bild av hur ventilationen fungerar i lokalen. Vi erbjuder både hyra och köp av koldioxidloggers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar