måndag 7 mars 2016

Koldioxid kan bli metanol

Koldioxid kan omvandlas till metanol med en katalysator vid låg temperatur.

På University of Southern California lät man luft passera genom en flytande lösning av pentaetylenhexamin. En ruteniumkatalysator hjälpte sedan till att omvandla 79 procent av koldioxiden till metanol. Det skedde genom uppvärmning till 125-165°C.

Metoden finns beskriven här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar