torsdag 14 april 2016

Felaktig inkoppling av termoelement

Avbrott: Tråden har gått av, har lossnat eller har dålig kontakt.

Kortslutning: Går givaren sönder i isoleringen kan trådarna kortslutas. Det blir då en mätpunkt på detta ställe. Det är vid kortslutningspunkten som temperaturen kommer att mätas, i stället för vid givarens spets.

Polvändning av hela mätkretsen: Vänder man polerna fel kommer en hög temperatur registreras som en låg och tvärtom.

Polvändning av delar av mätkretsen: Anslutningskabel och givartråd måste ha samma polaritet. Har de inte det får man motverkande spänning, vilket gör att temperaturen blir dubbel i kopplingshuvudet minus mätpunktens temperatur.

Dubbel polvändning: Är anslutningskabeln polvänd i båda ändarna påverkar ändpunkternas temperatur även signalen. Det avlästa värdet blir då mätpunktens temperatur minus den dubbla temperaturskillnaden mellan kopplingshuvud och referenspunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar