tisdag 12 april 2016

Luftfuktighetens påverkan större än man tror

Vi påverkas av luftfuktigheten mer än vad vi tänker på. Vi får imma på glasögonen när vi kommer in ifrån kylan eftersom luften närmast det kalla glaset kyls och vattenångan kondenseras. Efter ett bad på sommaren vill vi torka oss för att inte frysa. Det beror på att vattnet på kroppen vill avdunsta och värmen som krävs för att detta ska ske tas ifrån huden. Husägaren kan ha problem med sina krypgrunder då den relativt varmare uteluften kyls när den kommer in i grunden och därmed stiger den relativa luftfuktigheten. Vid sådana tillfällen kan kondensering ske.

När det handlar om industri kan låg luftfuktighet göra så att material torkar ut. För hög luftfuktighet kan leda till mögel och korrosion. Komponenter kan få problem med statiskt elektricitet vid låg luftfuktighet. Hög luftfuktighet kan leda till kondens vilket ökar risken för överslag. Förvaras livsmedel för torrt eller fuktigt kan det leda till torka eller mögel.

Luftfuktigheten kan även bidra till halka på vägarna vintertid och isbildning på flyg, båtar och master.

I många applikationer är det viktigt att mäta den relativa luftfuktigheten. Vill du mäta så hittar du dataloggers för det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar