måndag 25 april 2016

Mätning av koldioxid och temperatur i skola

När Arbetsmiljöverket gör inspektioner på skolor framkommer i stort sett alltid några brister. Kvarnvedens skola i Borlänge uppmanas efter inspektion att vidta åtgärder gällande luftkvaliteten.

Det är ventilationen som inte fungerar som den ska. Luften räcker inte till och vintertid har det i en sal varit så kallt som 17°C.

Nu ska undersökningar i lokalerna göras. Som minst behövs en mätning av koldioxid och temperatur göras under en normal skoldag.

Läs mer här.

Har du problem med inomhusluften? Vi har koldioxidloggers för både köp och hyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar