torsdag 21 april 2016

Smart av bra luft?

Det hävdade Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, under sitt anförande på Nordbygg i början av april. I ryggen hade hon en rad olika studier och undersökningar, bland annat från Svenska Miljöinstitutet och Harvard.

Permats menar att ett väl fungerande ventilationssystem förbättrar folkhälsan. Prestationerna blir bättre genom förbättrad produktivitet, kreativitet och mindre sjukdomar. Med dålig ventilation sänks prestationsförmågan med upp till 15 procent. Omvandlas det till pengar innebär det att en anställd som tjänar 30 000 bara presterar 25 500 kronor.

Vidare tog Permats upp att temperaturen har betydelse. Rekommenderad temperatur i skolor är enligt en dansk undersökning 22 grader. Högre temperaturer gör att vi presterar sämre. Även koldioxidhalten är viktigt. Faktum är att den – enligt rapporten från Harvard – har större effekt än man tidigare trott. Den kognitiva förmågan förbättras vid låga koldioxidhalter. I rapporten täckte försöksuppgifterna bland annat krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande.

Mer finns att läsa i VVS-forum.

Läs mer om mätning av inomhusklimat här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar