måndag 16 maj 2016

En annorlunda formel – sannolikheten för att strumpor försvinner i tvätten

Ett av livets mysterier är försvinnandet av strumpor i tvätten. En undersökning med 2000 deltagare visade att en britt i genomsnitt förlorar 15 strumpor per år i samband med tvätt. I pengar innebär detta 20 miljarder kronor för hela Storbritannien per år.

Forskarna kunde efter sin studie ta fram en formel för att beräkna sannolikheten för att strumpor försvinner i tvätten.

Formeln ser ut så här:

(L (p x f) + C (t x s)) – (P x A)

L är tvättens storlek och p x f antalet personer i hushållet (p) gånger antalet tvättar per vecka (f).

C är tvättens komplexitet och syftar på hur många olika typer av tvättar (t) som utförs per vecka. s är antalet strumpor som tvättar varje vecka.

P är ett värde mellan 1 till 5 där 1 innebär att den som tvättar har en stark motvilja mot detta medan 5 visar på att personen gillar att tvätta. A är en siffra för hur noga kläderna sorteras och tas om hand innan tvätt.

Läs mer om studien här.

Är du intresserad av andra typer av formler som är mer relaterade till mätningar hittar du dem här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar