onsdag 25 maj 2016

Fräsch luft - viktigt för studieframgångar

En studie visar att 16 procent av variationerna i inlärning beror på klassrummets design och egenskaper. En förflyttning av en elev från det minst till det mest effektiva utrymmet skulle ge en betydligt bättre utvecklingskurva.

Uppgifterna kommer från en artikel publicerad av BBC. Där menar man att naturligt ljus, temperatur och frisk luft är viktigt för att lågstadiebarn ska vara framgångsrika i skolan. Studien genomfördes av forskare på Salford University och visar på att klassrummets uppbyggnad har inverkan på läsning, skrivning och matematik.

Totalt undersöktes 153 klassrum under tre år i 27 skolor med varierande design. Dessa visade på att klassrummets egenskaper låg bakom 16 procent av variationerna i inlärning under ett år hos de 3766 elever som ingick i studien.

Enligt rapportens författare, professor Peter Barrett är det tre huvudsakliga faktorer som innefattas i ett klassrums design - individualisering, stimulering och naturlighet. Av dessa spelade naturlighet, där luftkvalitet, ljus och temperatur ingår, störst roll. Inomhusklimatfaktorerna står tillsammans för hälften av den totala effekten.

Traditionellt är skolor byggda för att ha naturlig ventilation. I nybyggda, täta byggnader är det dock av stor vikt att man har kontroll på ventilationen så att den används på rätt sätt i fastigheten.

Enligt professor Barrett var forskningsteamet förvånade över att enskilda klassrum spelade så stor roll som de gjorde. Detta spelade betydlig större roll än exempelvis skolans storlek och lekplatserna på skolgården. Visuell stimulans, som skärmar på väggarna, visade sig också ha betydelse.

Visserligen har det faktum att inomhusklimatet är viktigt varit känt länge. Ändå är det många skolor som inte når upp till miniminivåerna vad gäller ventilationen. Att kartlägga nivåerna är första steget till förbättrad inomhusmiljö.

Läs hela artikeln om studien här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar