måndag 2 maj 2016

IMD leder till högre inomhustemperatur

Allmännyttan har idag 20-21°C inomhus. Nu visar en rapport från SABO att boende i byggnader med IMD av värme i genomsnitt har en inomhustemperatur på 21,7°C. Enligt rapporten är IMD varken lönsamt eller minskar energianvändningen, någonting som ska vara en förutsättning för EU:s energieffektiviseringsdirektivs krav om införandet av IMD.

För att IMD ska vara kostnadseffektivt och spara energi måste flertalet av de boende välja en lägre temperatur än vad de har vid centralt styrd värmetillförsel.

Hela rapporten finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar