fredag 13 maj 2016

Inget krav på IMD

Tanken är att boende ska minska sin förbrukning av värme- och vatten om detta debiteras individuellt. Nu har rapporter och utredningar visat att energibesparingen i flera fall uteblivit. Det gör att det inte blir något krav på individuell mätning på lägenhetsnivå. Däremot vill regeringen att Boverket fortsätter att utreda frågan.

Lagen om energimätning antogs 2014. Tillägget var att mätare skulle installeras då det var kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket fick uppdraget att utreda när installation var lämpligt.

I två rapporter kom Boverket sedan fram till att individuell mätning generellt sett inte var kostnadseffektivt, någonting som konsultbolaget WSP kritiserade.

Regeringen delar dock Boverkets uppfattning och ger dem fortsatt uppdrag att hålla koll på frågan. Mellan 2017 och 2019 ska Boverket årsvis presentera om det finns skäl för att införa krav på mätsystem på lägenhetsnivå.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar