måndag 9 maj 2016

Vad hände med energideklarationerna?

För tio år sedan i höst trädde lagen om energideklaration i kraft. Den första registrerades ett år senare. Åren därpå gjordes en del energideklarationen, men de senaste åren har det blivit betydligt färre.

Jonas Ternström på Ecis som registrerade den första energideklarationen konstaterar att han sedan 2011 enbart gjort runt 30 stycken. Av dessa är den stora delen utförda i egna hem vid försäljning. Det finns över 100 000 byggnader som ännu inte är deklarerade, trots att det är ett lagbrott att inte göra en energideklaration.

Fastighetsägarna ser inte nytta utan bara kostnad till att energideklarera. Samtidigt är inte alltid uppföljningen den bästa. Ternströms uppfattning är att det till och med blivit sämre sedan Boverket tog över tillsynen från kommunerna.

Nu är det snart dags för omdeklaration av de första fastigheterna. Då hoppas Ternström på ett uppsving med mer fokus på energieffektiviseringsåtgärderna.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar