måndag 27 juni 2016

Temperaturer viktigt för hållbarheten

Det är viktigt att hålla rätt temperaturer på livsmedel, inte minst under sommaren. Det finns även riktlinjer att följa vid hantering av livsmedel. Temperaturmätning är viktigt i många fall. Här hittar du vår skrift om mätning i livsmedelsbranschen.

Även hemma är det viktigt att hantera livsmedel rätt för att inte bli matförgiftad. Vissa livsmedel har bäst-före-datum som inte är så noga att följa, i andra fall bör du dock slänga maten.

Bröd med mögelfläckar ska slängas. Det räcker alltså inte med att bara skära bort möglet. Det mögel du ser är bara en liten del av själva mögelsvampen. Den största delen består av osynliga trådar. Chansen är stor att möglet spridit sig till hela brödet. Även vid mögelsmak ska bröd slängas. Även mögliga bär ska slängas.

Även i yoghurt, creme fraiche och färskost, som alla innehåller mycket vatten, sprider sig möglet snabbt till hela livsmedlet.

Gravad och rökt fisk kan innehålla listeriabakterier som är farligt för känsliga grupper såsom småbarn och äldre. Ät inte efter sista förbrukningsdag. Öppnade förpackningar bör ätas direkt.

Mörk fisk så som strömming, tonfisk och makrill, är känsliga för att förvaras för varmt. Detta beror på att de innehåller aminosyran histidin. Denna blir till histamin när bakterier frodas. Detta kan leda till akut magsjuka. I andra fiskar finns produktförstörande bakterier, som visserligen inte är sjukdomsframkallande, men som smakar illa.

I köttfärs kan bakterier lätt få fäste. Det gör att färsen luktar och smakar illa, även om den inte bär på smitta. Färs kan dock smittas under hanteringen vilket gör att den alltid ska ätas väl stekt. Detta gäller särskilt barn.

onsdag 22 juni 2016

3D-skrivare kräver bra ventilation

När man använder 3D-skrivare är det viktigt att spridningen av nanopartiklar i rumsluften blir så liten som möjligt. Enstaka utskrifter är ingen fara, men på arbetsplatser där man utsätts för exponering från 3D-skrivare dagligen är det en god idé att identifiera exponeringen och vidta åtgärder för att minska den.

För att minska exponeringen kan man köpa en inkapslad skrivare, placera skrivaren i ett annat rum eller leda bort utsläppen från rummet.

Undersökningen har utförts av finska Arbetshälsoinstitutet, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Utsläppsnivåerna mättes vid formsprutning med ABS och PLA som är de vanligaste plastbladningarna för desktopbaserade skrivare. Båda plasterna är värmeformbara. Det innebär att de måste värmas upp till 230-250 grader, respektive 180-210 grader. Mätningarna visade att utsläppen ökade betydligt med temperaturen. Det är därför av största vikt att inte skriva ut vid högre temperaturer än nödvändigt.

Undersökningarna är en del av ett större projekt som kommer att vara slutfört under 2016.

Läs mer här.

måndag 20 juni 2016

Dagsljus viktigt i byggnader

Dagsljus är viktigt för människor. Det gör att arkitekter måste fundera över dagsljusets djup i byggnader för att inomhusmiljön ska bli tillfredsställande. Kunskap om detta har dock försvunnit något i och med införandet av lysrör på 1930-talet. Innan lysröret var man tvungen att utforma byggnaderna för att ta tillvara på dagsljuset, då det inte fanns andra alternativ för belysning. Exempel på att ta tillvara på ljuset är genom att fönster är större på bottenplan än högre upp.

Det är viktigt att tänka på att små fönster kan skapa en känsla av klaustrofobi och för lite ljusinsläpp, medan stora fönster kan leda till bländning och för stora ljuskontraster i djupa rum. Ljus kan även göra att det reflekteras i bildskärmar. Det är därför vara smart att förlägga kontor till norrsidan och sällskapsytor på södersidan i kontorsbyggnader.

Det pågår forskning om hur viktigt ljuset egentligen är för människan, för att det är viktigt vet vi. Dagsljuset är vårt stimuli för hormon som styr sömn och vakenhet. Ljuset från dator och tv stör dock utsöndringen av ett av dessa hormon. Det gör att användning av något av dessa före läggdags har samma effekt som en kopp kaffe.

Det finns dataloggers för att mäta ljusstyrka. De hittar du här.

onsdag 15 juni 2016

Minska elförbrukningen med 80 procent

Mer än hälften av alla kontor och lokaler har fortfarande gammal belysning installerad. Denna drar också mycket el. Faktum är att genom att byta belysning i alla kontor och lokaler skulle man spara fyra terawattimmar, vilket motsvarar ungefär tre miljarder kronor, per år.

I Sverige använder vi 14 terawattimmar el till belysning. Tio av dessa används för att lysa upp kontor och lokaler. Ett byte till energisnåla LED-lampor  med smart styrning efter närvaro och dagsljus skulle ge en besparing på 80 procent.

För att mäta elförbrukning över tid används med fördel en datalogger för detta.

Läs mer här.

måndag 13 juni 2016

Värmestress påverkar mjölkproduktion

Djur påverkas när det är varmt ute. Kor producerar till exempel mindre mjölk.
Förutom nötkreatur påverkas även grisar och fjäderfän av höga temperaturer. 
Värmestress innebär att ett djur inte kan göra sig av med tillräckligt mycket överskottsvärme för att den normala kroppstemperaturen ska bibehållas. Kroppstemperaturen påverkas av omgivningstemperaturen och värmen som produceras vid matsmältning. Korna hanterar därför höga omgivningstemperaturen genom att äta mindre. Detta påverkar mjölkproduktionen. Temperaturen kan kontrolleras genom mätningar med dataloggers.

För framtidens extremväder behövs stallbyggnader som kan stå emot både värme och stora nederbördsmängder. Satsningar på ventilation och isolering på Hanåsa gård har gjort att risken för värmestress minskat hos korna där.

Taket har isolerats väl vilket leder till svalare temperaturer på sommaren och högre på vintern. Långsidor och taknock är öppningsbara för möjlighet att skapa en naturlig ventilation. Ägarna har efter inflyttning märkt att korna mår bättre och tecken på värmestress har minskat. Även luftkvaliteten är bättre.

onsdag 8 juni 2016

Enkla tips för att spara el

Att spara el måste inte vara svårt. Vill man hitta eltjuvar kan man med fördel använda en energilogger. Ett första steg kan vara att följa dessa steg för att minska elförbrukningen.

1. Kontrollera värmesystemet och kontrollera så att inte element behöver luftas. Det kan även vara idé att sänka temperaturen någon grad. För varje sänkt grad sparar du fem procent el.

2. En tredjedel av värmen försvinner genom fönstren. Kontrollera därför att tätningslisterna är i gott skick.

3. Apparater som inte används behöver inte stå i standbyläge. Faktum är att de drar nästan lika mycket då som när de är igång. Laddare och annat drar ström bara genom att sitta i vägguttaget.

4. Genom att byta ut glödlampor till lågenergilampor sparar du cirka 80 procent.

5. I köket finns det mycket att göra för att spara el. Koka exempelvis alltid upp vattnet med locket på och se till att temperaturen på kyl (+6°C) och frys (-18°C) är rätt.

6. Slösa inte med vattnet. Snålspolande duschmunstycken gör att du sparar 30 procent. Tänk även på att inte köra halvfulla tvättmaskiner och att inte låta kranar stå och droppa.

7. Placera inte stora möbler framför elementen då det hindrar värmen från att sprida sig i rummet. Med rullgardiner ser du till att värmen håller sig i rummet.


fredag 3 juni 2016

Optimalt utomhusklimat för husmålning


Många passar på att måla utomhus under sommarhalvåret. Det är dock viktigt att tänka på att inte måla vid vilka förhållanden som helst. 

Det idealiska väderförhållandet är sommardagar med en dagstemperatur på 20-23°C, ljumma kvällar och nätter som inte är alltför kalla och fuktiga.
Dygns- och yttemperatur bör inte understiga sju grader.
Ytan som ska målas måste dessutom vara torr och träets fuktkvot får inte vara högre än 16 procent.

Du vet väl att du kan hyra temp- och fuktlogger vid kortare projekt som fasadmålning?

Finns risk för frost under natten är det viktigt att se till att färgen torkar innan. Måla heller inte i direkt solljus.

Fler råd hittar du här.