onsdag 22 juni 2016

3D-skrivare kräver bra ventilation

När man använder 3D-skrivare är det viktigt att spridningen av nanopartiklar i rumsluften blir så liten som möjligt. Enstaka utskrifter är ingen fara, men på arbetsplatser där man utsätts för exponering från 3D-skrivare dagligen är det en god idé att identifiera exponeringen och vidta åtgärder för att minska den.

För att minska exponeringen kan man köpa en inkapslad skrivare, placera skrivaren i ett annat rum eller leda bort utsläppen från rummet.

Undersökningen har utförts av finska Arbetshälsoinstitutet, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Utsläppsnivåerna mättes vid formsprutning med ABS och PLA som är de vanligaste plastbladningarna för desktopbaserade skrivare. Båda plasterna är värmeformbara. Det innebär att de måste värmas upp till 230-250 grader, respektive 180-210 grader. Mätningarna visade att utsläppen ökade betydligt med temperaturen. Det är därför av största vikt att inte skriva ut vid högre temperaturer än nödvändigt.

Undersökningarna är en del av ett större projekt som kommer att vara slutfört under 2016.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar