måndag 20 juni 2016

Dagsljus viktigt i byggnader

Dagsljus är viktigt för människor. Det gör att arkitekter måste fundera över dagsljusets djup i byggnader för att inomhusmiljön ska bli tillfredsställande. Kunskap om detta har dock försvunnit något i och med införandet av lysrör på 1930-talet. Innan lysröret var man tvungen att utforma byggnaderna för att ta tillvara på dagsljuset, då det inte fanns andra alternativ för belysning. Exempel på att ta tillvara på ljuset är genom att fönster är större på bottenplan än högre upp.

Det är viktigt att tänka på att små fönster kan skapa en känsla av klaustrofobi och för lite ljusinsläpp, medan stora fönster kan leda till bländning och för stora ljuskontraster i djupa rum. Ljus kan även göra att det reflekteras i bildskärmar. Det är därför vara smart att förlägga kontor till norrsidan och sällskapsytor på södersidan i kontorsbyggnader.

Det pågår forskning om hur viktigt ljuset egentligen är för människan, för att det är viktigt vet vi. Dagsljuset är vårt stimuli för hormon som styr sömn och vakenhet. Ljuset från dator och tv stör dock utsöndringen av ett av dessa hormon. Det gör att användning av något av dessa före läggdags har samma effekt som en kopp kaffe.

Det finns dataloggers för att mäta ljusstyrka. De hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar