onsdag 15 juni 2016

Minska elförbrukningen med 80 procent

Mer än hälften av alla kontor och lokaler har fortfarande gammal belysning installerad. Denna drar också mycket el. Faktum är att genom att byta belysning i alla kontor och lokaler skulle man spara fyra terawattimmar, vilket motsvarar ungefär tre miljarder kronor, per år.

I Sverige använder vi 14 terawattimmar el till belysning. Tio av dessa används för att lysa upp kontor och lokaler. Ett byte till energisnåla LED-lampor  med smart styrning efter närvaro och dagsljus skulle ge en besparing på 80 procent.

För att mäta elförbrukning över tid används med fördel en datalogger för detta.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar