onsdag 27 juli 2016

Luftfuktighet och hälsopåverkan

Vid hög relativ luftfuktighet och svag vind upplevs luften som klibbig och kvalmig. Då svetten inte avdunstar kan detta leda till värmeslag. Börjar det blåsa transporteras den fuktiga luften närmast kroppen bort och avdunstningen ökar. När svetten avdunstar tas värme från kroppen och vinden upplevs som svalkande.

Vintertid blir det ofta mycket torrt inomhus. Orsaken är att den kalla utomhusluften värms när den förs inomhus. Detta innebär att den relativa fuktigheten sjunker till ett minimum, vilket leder till problem med torr hud och luftrör.

Vid låg luftfuktighet kan vi klara av höga temperaturer – så länge svettningarna klarar av att kyla kroppen. Det finns dock en risk för uttorkning vilket gör att det är viktigt att tillföra kroppen vätska.

onsdag 20 juli 2016

Havets temperaturer

Havens ytvattnets temperatur varierar med årstiderna mellan strax under noll till 25 plusgrader. Djupare ner är temperaturen mellan fyra och sex grader året om. Det som avgör temperaturen är solinstrålningen, utstrålning i atmosfären, värmeledning och omblandning.

I Östersjön är vattnet ganska salt och kallt upptill 50-60 meters djup. Salthalten är där mellan 8 och 13 promille och temperaturen ligger på mellan fyra och fem grader. Ovanför är salthalten något lägre, mellan 6-7 promille. Temperaturen här varierar mellan årstiderna.

Under våren då vattnet värms upp får det lägre täthet. Detta gör att det lättare varma ytvattnet inte blandar sig med det kallare vattnet under. Ett temperatursprångskikt utvecklas.

Vattnet värms ytterligare under sommaren men blandas också av vinden. Maxtemperatur brukar nås i augusti och ligger på cirka 20 grader. Temperatursprångskiktet når då sitt maxdjup på ungefär 30 meter.

Vill du mäta temperatur i vatten finns Tinytag Aquatic som klarar av att mäta på upp till 500 meters djup.

Läs mer om ytvattentemperaturer i andra hav.

onsdag 13 juli 2016

Bättre att dricka varmt i hettan

Att svalka sig med något kallt i hettan brukar man säga. Faktum är dock att det är bättre att dricka varmt om det är varmt ute. Dricker man mycket svettas man också mycket. Det är bättre att dricka varma drycker för då håller kroppen samma temperatur.

onsdag 6 juli 2016

Ingen energideklaration – riskerar vite

Nästan 30 procent av de större fastigheterna i Sverige är inte energideklarerade. Nu tar Boverket ett krafttag mot de fastighetsägare som inte har energideklarationer för sina fastigheter.

2012 har Boverket ansvar för tillsynen av lagstadgade energideklarationer. Nu har tillsynen skärpts och kommuner och andra fastighetsägare har börjat vitesförläggas.

Läs mer här.

måndag 4 juli 2016

Hantera glass på rätt sätt

Det är viktigt att glass hanteras på rätt sätt. Glass består bland annat av små iskristaller som inte syns med blotta ögat. När glassen blir för varm växer kristallerna ihop. Ibland så pass mycket att man både kan se och känna dem. Det är inte bra för glassen konsistens, eftersom den blir bättre ju mindre iskristallerna är.

För att konsistensen inte ska påverkas gäller det alltså att hantera glassen rätt.

Glass ska alltid förvaras i minst -18°C. Undvik att ha den framme för länge, och skulle den ha tinat helt – frys inte in den igen.

Är det varmt ute kan det vara idé att ha med sig en frysväska för att hålla den kall på vägen hem.

Att mäta temperatur är viktigt inom livsmedelsbranschen. Här kan du läsa mer.