onsdag 20 juli 2016

Havets temperaturer

Havens ytvattnets temperatur varierar med årstiderna mellan strax under noll till 25 plusgrader. Djupare ner är temperaturen mellan fyra och sex grader året om. Det som avgör temperaturen är solinstrålningen, utstrålning i atmosfären, värmeledning och omblandning.

I Östersjön är vattnet ganska salt och kallt upptill 50-60 meters djup. Salthalten är där mellan 8 och 13 promille och temperaturen ligger på mellan fyra och fem grader. Ovanför är salthalten något lägre, mellan 6-7 promille. Temperaturen här varierar mellan årstiderna.

Under våren då vattnet värms upp får det lägre täthet. Detta gör att det lättare varma ytvattnet inte blandar sig med det kallare vattnet under. Ett temperatursprångskikt utvecklas.

Vattnet värms ytterligare under sommaren men blandas också av vinden. Maxtemperatur brukar nås i augusti och ligger på cirka 20 grader. Temperatursprångskiktet når då sitt maxdjup på ungefär 30 meter.

Vill du mäta temperatur i vatten finns Tinytag Aquatic som klarar av att mäta på upp till 500 meters djup.

Läs mer om ytvattentemperaturer i andra hav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar