tisdag 2 augusti 2016

Att mäta vind

Ska du mäta vind används en anemometer. Denna ska enligt föreskrifter placeras tio meter upp i luften ovanför en slät yta. Inga störande objekt får finnas i omgivningen.

Vindriktningen, alltså från vilket håll det blåser, anges med väderstreck eller grader. En sydlingvind kan exempelvis anges som 180 grader. 360 grader betyder att vinden kommer ifrån norr. Noll grader innebär att det är vindstilla.

Vindens hastighet kan anges på två sätt, byvind eller medelvind. Med byvind menas högsta avlästa värdet på en timme. Medelvind är vindens medelvärde under tio minuter.

En anemometer med analog utgång kan med fördel anslutas till en datalogger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar