onsdag 28 september 2016

Livsmedel du inte visste gick att frysa

Att frysa mat är ett smart sätt att öka hållbarheten. Det finns dock livsmedel som de flesta inte har en aning om att det går att frysa. Här kommer tio stycken.

1. Avokado - Tillsätt en matsked citron och mosa sedan avokadon. Lägg i en lufttät förpackning och frys in.

2. Bananer - Fungerar bra till smoothie och glass.

3. Grädde - Värm grädde med en fetthalt på minst 40 procent till 80 grader i 15 minuter. Kyl snabbt och häll i en lufttät förpackning. Ska grädden förvaras längre än två månader ska 0,75 dl socker tillsättas per liter.

4. Ägg - men aldrig med skal eftersom vätska expanderar när det fryser. Skala, vispa, frys och använd inom ett år.

5. Vitlök - Stoppa in en hel fläta och ta ut en klyfta vid behov, eller pressa/skiva först. Viktigt att vitlöken i alla former förvaras i lufttät förpackning.

6. Mjölk - Går bra att frysa så länge den inte ska drickas efteråt då den skär sig. Till bakning och matlagning fungerar det dock bra. Att frysa mjölk är smart om mjölken håller på att gå ut i datum.

7. Ris och andra spannmål - Koka en stor kastrull och frys in i mindre förpackningar för att ta upp vid behov.

8. Pasta - koka pasta så att den är nästan klar och frys in. Att den inte ska vara helt färdig beror på att den då lätt blir överkokt när du värmer den igen.

9. Kakdeg - portionera degen på bakplåtspapper och frys in. Ta sedan ut den och frys i lufttät förpackning.

10. Örter - Skölj, torka och frys in i lufttät förpackning. Perfekt för att använda i matlagning.

tisdag 27 september 2016

Inspirationsmorgon på Svenska mässan i Göteborg

Vi brukar ställa ut på mässor med jämna mellanrum. Det är ett bra sätt att träffa våra användare och ge dem möjlighet att ställa frågor och titta på nyheter.

Under de senaste mässorna har vi passat på att arrangera seminarier i vår monter. Där har vi gått igenom funktioner i vår mjukvara EasyView för att underlätta för användarna vid analys av mätdata. Det har varit populära event som varit uppskattade bland deltagarna.

Nu är det snart dags för mässa igen, den här gången i Göteborg då Scanautomatic och Processteknik arrangeras på Svenska mässan. Vi kommer ge användare chansen att få guidning i nya EasyView. Mjukvaran lanserades lite smått strax innan sommaren och är nu ute bland våra användare. Med ett helt nytt utseende och många funktioner som förenklar för användaren tror vi att den kommer att bli mycket uppskattad.

Skulle du och dina kollegor vara intresserade av att delta på våra seminarier, besök vår mässida där du hittar information om tider och anmälan.

Entrékort skriver du ut här.

torsdag 22 september 2016

Risker vid för varmt inomhusklimat

Ofta pratas det om för låga temperaturer inomhus. Problem kan dock uppstå även om det är för varmt. Faktum är att människan upplever obehag redan vid små temperaturökningar. Värme är en fysisk belastning på kroppen. Det leder till merarbete för hjärtat. I kombination med tungt arbete och/eller hög luftfuktighet kan värmen då bli skadlig.

För hög temperatur kan ge obehag som hudrodnad, huvudvärk och illamående. Har man hjärt-kärlsjukdomar, njurbesvär eller kraftig övervikt är man i regel extra känslig. Vid stillasittande arbeten är dock risken för hälsoeffekter som värmeslag liten.

Kroppen ökar sin värmeåtergivning om det är för varmt. De ytliga blodkärlen vidgas och blodflödet till huden ökar. Även svettningar bidrar till nedkylning, men under sommartid kan det vara svårt att bli av med överskottsvärme den vägen. Det beror på luftens höga fuktinnehåll.

Läs mer om riktlinjer för temperatur inomhus här.

måndag 19 september 2016

Dålig luft i simhallar

Det är inte tillåtet att stänga av ventilationen i simhallen helt över natten. Däremot går det bra att låta den vara på en timme och avstängd en timme och så vidare. Väljer man att inte ha på ventilationen hela tiden får detta inte ge upphov till hälsorisker eller skador på byggnaden.

Att det är kritiskt i just simhallar beror på den höga luftfuktigheten. Den riskerar, på grund av de stora vattenmängderna i lokalerna, att hamna på kritiska nivåer.

torsdag 15 september 2016

Vilken temperaturgivare ska jag välja?

Det finns många olika typer av givare att välja mellan vid mätning av temperatur. Några mycket använda givare hos oss är termoelement, PT100/PT1000 (RTD) och termistor.

Termoelement är det vanligaste typen av temperaturgivare. Den används där låg kostnad och stort arbetsområde är viktigt och hög noggrannhet inte är ett krav. PT100/PT1000 och termistorer ger en förändring i motståndet relaterat till temperaturen och erbjuder en högre noggrannhet men har samtidigt ett mer begränsat arbetsområdet.

Se vårt utbud av externa givare.

Termoelement
Fördelen med termoelement är att de är billiga. De består av två metalltrådar som är sammansmälta vid en punkt. Noggrannheten beror på vilken typ av metalltrådar termoelementet består av och varierar mellan +/-1-2°C.

Termoelement alstrar mycket låg spänning relaterad till temperaturen. För att underlätta vid mätningar i exempelvis industriella miljöer kan man därför med fördel använda skärmad termotråd. Då reducerar man eventuella elektriska störningar från närliggande utrustning. Skärmad termotråd är också lämpligt att använda vid långa kabeldragningar och i miljöer med mycket brus.

Det finns även signalomvandlare som består av en vanliga termoelementingång som ger en 4-20 mA-signal ut. Denna typ av signalomvandlare är bra att använda om givarkabeln är lång eller om det är mycket störningar runt om.

PT100/PT1000
Fördelen med RTD-sensorer, som de kallas, är att de i regel är mer stabila och exakta jämfört med termoelement. Däremot är mätområdet mindre.

RTD-givares resistans ökar i stort sett linjärt med temperaturen. Den vanligaste typen av PT100 och PT1000 består av fin platinatråd lindad runt en cylinder. Även nickel och koppartråd används. För att mäta temperaturen skickar dataloggern en känd ström genom givaren, mäter spänningen och kan på så sätt mäta resistansen. Med hjälp av det räknar loggern sedan ut temperaturen.

Det är ofta bättre att använda PT1000-givare vid långa kabeldragningar än PT100 eftersom de har 10 gånger större resistans.

Många företag använder ändå PT100 och då gäller följande. PT100-givare kan kopplas in med två, tre eller fyra ledare. Ju fler ledare som används ju längre kablar kan dras utan att kabelresistansen påverkar mätresultatet. 2-ledarkoppling på PT100 ger enklare installation men också kraftigt ökad risk för mätfel vid användning av långa och tunna kablar. Detta för att kabelresistansen påverkar mätvärdet. Mätfelet kan kalibreras bort men varje ändring av omgivningstemperaturen ger nya mätfel.

3-ledarkopplingen på PT100 tar bort huvuddelen av kabelresistansens inverkan på mätvärdet. Alla tre ledare måste då ha samma resistans. Här är det resistansen som påverkar mätfelet och omgivningstemperaturen spelar mindre roll.

4-lederkoppling har högst noggrannhet. Ström och mätning separeras vilket gör att obalans i ledningsresistanser inte spelar någon roll. Skillnaderna får dock inte bli för stora. Denna typ av givare används främst på laboratorier.

Termistor
Termistorer  liknar RTD men deras motståndsändring är i hög grad icke-linjär. På grund av detta är termistorer mycket exakta och kan ha en noggrannhet på +/-0,02°C. Dock bara över ett visst intervall (vanligen -40°C till +125°C).

Val av givare
Vilken typ av givare skall man välja? Det beror på hur er mätapplikation ser ut, era krav och önskemål.
På Intab är vi vana att hjälpa till med den här typen av frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Se vårt utbud av externa givare.

tisdag 13 september 2016

Fukt – ett stort problem under sensommaren

Under sensommaren ökar fuktproblemen i svenska villor.

Regniga sommarmånader följt av en varm augusti skapar problem för många husägare och fuktproblem i krypgrunder och källare är vanligt. I fuktiga miljöer trivs mikroorganismer och i värsta fall leder detta till mögel och svampangrepp.

Ett sätt att sänka fuktigheten är att höja inomhustemperaturen. Ett annat alternativ är att använda sig av luftavfuktare.

Att sensommaren är högsäsong för fuktproblem beror på temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhusluft. När varm luft kommer in i exempelvis en kall källare höjs den relativa luftfuktigheten. Varm luft mot kall ytor kan leda till kondens. Imma på fönster och fuktfläckar är därför tecken på för hög luftfuktighet. Mät den relativa luftfuktigheten med en fuktlogger för att se om rummet är i riskzonen. Vid över 70 procent relativ luftfuktighet finns risk för mögel och svampangrepp.

torsdag 8 september 2016

Fuktproblem i ouppvärmda kyrkor


Mätningar visade att kyrkans luft fällde tre liter vatten på ett dygn. Problemet är inte unikt för en ouppvärmd kyrka. I värsta fall kan det leda till både mögel och fuktskador.

Material drabbas på olika sätt. Textilier är väldigt känsligt medan exempelvis trä är betydligt tåligare. Är träet målat och sväller kan färgen däremot spricka. Stenväggar klarar fukten, men det gör däremot inte putsen på väggarna.

Läs mer om mätningar i kyrkor här.

tisdag 6 september 2016

Sämre inlärning med dålig luft

Dålig inomhusluft i skolor leder till sämre inlärningsresultat och ökad frånvaro. En undersökning, gjord av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland, visade att skolor med god ventilation hade elever med fyra procent högre lösningsprocent i matematik än genomsnittet. Detta jämfört med de skolor som inte uppfyllde kraven för ventilation.

Även temperaturen påverkade inlärningsresultaten. De elever som aldrig upplevde att temperaturen var för hög löste i genomsnitt fyra procent fler matematikuppgifter. På resultaten syntes också om eleverna haft frånvaro på grund av infektioner i luftvägar eller huvudvärk.

I undersökningen användes den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten i matematik för årskurs 6. Utvärderingen gjordes av Utbildningsstyrelsen 2007 och grundade sig på ett slumpmässigt urval av 334 skolor. Uppgifter om hälsa och annan bakgrund samlades in samma år. Temperatur och ventilation mättes i 60 skolor och totalt 108 klassrum. Även rektorer fick svara på en enkät.

Rektorerna svarade att ventilationen var otillräcklig i 38 procent av skolorna. Mätningarna visade dock att 58 procent av klassrummen hade otillräcklig ventilation.

Undersökningen visade att ju fler elever i ett klassrum, ju sämre ventilation och högre temperatur. Temperaturen var otillfredsställande i elva procent av klassrummen under uppvärmningssäsongen och i 18 procent utanför uppvärmningssäsongen. Dessutom fanns fukt- och mögelskador på var fjärde skola.

43 procent av eleverna i undersökningen hade under terminen lidit av symtom från övre luftvägarna. Andelen varierade mellan 17-69 procent varav 70 procent av variationen kunde förklaras av skolornas problem med inomhusmiljön.

I undersökningen Koulujen sisäympäristön laatu ja oppiminen (Inlärningen och kvaliteten på skolornas inomhusmiljö) deltog utöver THL också Aalto-universitetet och Utbildningsstyrelsen och den finansierades av Finlands Akademi.

Mätningar av inomhusklimat är viktigt. Läs vår manual för detta här.

fredag 2 september 2016

Förvara frukten rätt

Nu är det skördetider, både vad gäller grönsaker och frukt. Hur ska då frukter förvaras? Vi berättar hur både frukterna som odlas i Sverige och vissa importerade frukter bör förvaras.

Äpplen
Äpplen bör försvaras svalt, i källare eller garage. Eftersom äpplen utsöndrar etylen som påskyndar mognadsprocessen hos andra frukter bör de förvaras för sig själva.

Jordgubbar
Jordgubbar som inte rensats ska försvaras i kyl under max en dag. Är jordgubbarna rensade bör de ätas direkt eller frysas in.

Päron
Genom att förvara päron i kylen förlängs mognadsprocessen markant.

Citrusfrukter
Många lägger fram exempelvis citroner och apelsiner. Det är dock inte i fruktfatet de bör förvaras. Ligger citrusfrukter framme riskerar de att bli dåliga efter ett par dagar.

Bananer
Bananer ska försvaras i rumstemperatur. I kylen blir de bruna och fruktköttet hårt.

Avokado
Är avokadon omogen ska den förvaras i rumstemperatur. I kylen hindras de att mogna och köttet får bruna fläckar. När avokadon väl mognat kan den flyttas till kylskåpet där mognadsprocessen stoppas.

Mango
En mango ska aldrig förvaras i kylen då den tappar smak och slutar mogna.

Melon
En hel melon ska försvaras i rumstemperatur. I kylen tappar den sin smak. Är melonen skuren ska den dock förvaras i kylskåp.

Kiwi
Kiwi förstörs snabbt i rumstemperatur och bör därför förvara i kylen.