måndag 19 september 2016

Dålig luft i simhallar

Det är inte tillåtet att stänga av ventilationen i simhallen helt över natten. Däremot går det bra att låta den vara på en timme och avstängd en timme och så vidare. Väljer man att inte ha på ventilationen hela tiden får detta inte ge upphov till hälsorisker eller skador på byggnaden.

Att det är kritiskt i just simhallar beror på den höga luftfuktigheten. Den riskerar, på grund av de stora vattenmängderna i lokalerna, att hamna på kritiska nivåer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar