tisdag 13 september 2016

Fukt – ett stort problem under sensommaren

Under sensommaren ökar fuktproblemen i svenska villor.

Regniga sommarmånader följt av en varm augusti skapar problem för många husägare och fuktproblem i krypgrunder och källare är vanligt. I fuktiga miljöer trivs mikroorganismer och i värsta fall leder detta till mögel och svampangrepp.

Ett sätt att sänka fuktigheten är att höja inomhustemperaturen. Ett annat alternativ är att använda sig av luftavfuktare.

Att sensommaren är högsäsong för fuktproblem beror på temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhusluft. När varm luft kommer in i exempelvis en kall källare höjs den relativa luftfuktigheten. Varm luft mot kall ytor kan leda till kondens. Imma på fönster och fuktfläckar är därför tecken på för hög luftfuktighet. Mät den relativa luftfuktigheten med en fuktlogger för att se om rummet är i riskzonen. Vid över 70 procent relativ luftfuktighet finns risk för mögel och svampangrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar