torsdag 22 september 2016

Risker vid för varmt inomhusklimat

Ofta pratas det om för låga temperaturer inomhus. Problem kan dock uppstå även om det är för varmt. Faktum är att människan upplever obehag redan vid små temperaturökningar. Värme är en fysisk belastning på kroppen. Det leder till merarbete för hjärtat. I kombination med tungt arbete och/eller hög luftfuktighet kan värmen då bli skadlig.

För hög temperatur kan ge obehag som hudrodnad, huvudvärk och illamående. Har man hjärt-kärlsjukdomar, njurbesvär eller kraftig övervikt är man i regel extra känslig. Vid stillasittande arbeten är dock risken för hälsoeffekter som värmeslag liten.

Kroppen ökar sin värmeåtergivning om det är för varmt. De ytliga blodkärlen vidgas och blodflödet till huden ökar. Även svettningar bidrar till nedkylning, men under sommartid kan det vara svårt att bli av med överskottsvärme den vägen. Det beror på luftens höga fuktinnehåll.

Läs mer om riktlinjer för temperatur inomhus här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar