torsdag 13 oktober 2016

Elförbrukning i djurstall under lupp

Åtta miljoner kilowatt-timmar. Det är den siffra som svenskt jordbruk gör av med varje år. Allra tuffast har mjölkbönderna det med många utgifter och färre inkomster.
Men behöver det vara så här? Hur ser det ut när det kommer till stallklimat, ljusförhållanden och logistik på svenska gårdar? Och vad skulle man kunna förbättra vid nybyggnationer eller renoveringar? Dessa frågor har experter inom energi, teknik och lantbruk ställt sig.

Deras svar har sammanställts i en nyutgiven bok – ”Energieffektiva djurstallar”. Den kom till efter studie inom ämnet på uppdrag av Region Östergötland och Vreta Naturbruksgymnasium i Östergötland.

- Även om det finns stora skillnader mellan olika anläggningar är besparingspotentialen stor. I genomsnitt skulle svenska mjölkgårdar kunna minska sin elförbrukning med cirka 15 procent. I de verksamheter som medverkar i projektet är målet att komma upp till en besparing på hela 25 procent, säger Max Jamieson, energirådgivare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

En naturlig fortsättning på forskningsresultaten blir att ta det vidare. Bland annat ska man försöka att bygga en så kallad testbädd för mjölkproduktion på Vretagymnasiet. Den ska fungera som en plattform för utveckling av möjliga besparingar. På så vis hoppas man kunna nå ut med kunskap som kan minska elkostnader i framtiden.

Här kan du ladda hem pdf-versionen av "Energieffektiva djurstallar" för att kapa kostnader redan i dag. Med en Energy Logger kan du enkelt hitta eltjuvar i din verksamhet. Hur mycket har, till exempel, kompressorn stått på under en dag? Eller en månad? På ett helt år?
Det är bara en av många saker som kan mätas för din – och miljöns – vinning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar