onsdag 19 oktober 2016

Täta hus med bättre luft

Det finns en rädsla för att täta hus ska leda till sämre inomhusmiljö. Nu visar forskning att så inte är fallet.

I Örebro har flera av den nya typens förskolor byggts. Husen är lågenergibyggnader som är anpassade efter de EU-krav som snart kommer på nybyggda hus. I och med att husen är täta har det dock funnits en oro för att luften ska bli förorenad av kemikalier. Med anledning av detta har Josefin Persson, som är doktorand vid Örebro Universitet, mätt på bland annat Karlslunds förskola. Det har visat sig att lågenergihusen har mindre halter kemikalier än referensförskolan, som är byggd med gamla metoder.

Ventilationen i den nya typen av byggnader är gjord så att kemikalierna försvinner snabbare. Det är större luftombyte och ventilationen är dessutom behovsstyrd. Det är koldioxiden som styr ventilationen. Ju fler människor som vistas i lokalerna, desto större luftgenomströmning.

Läs mer här.

Vill du lära dig med om mätning av inomhusluft, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar