torsdag 10 november 2016

Elbil?

Funderar du på att skaffa elbil, men känner dig osäker på hur det fungerar? Då kanske Elbilsakuten på Facebook är något för dig.

Bakom sidan står Powercircle, som är elkraftsbranschens intresseorganisation. De jobbar med att utveckla samhället när det kommer till laddningsbara fordon, förnybar energi samt smarta elnät som både är kostnadseffektiva och pålitliga. Kort sagt vill de få upp människors ögon för hur man kan använda sig av el på ett intelligent sätt.

Elbilsakuten är en del av ett projekt som siktar på att öka Sveriges, Norges och Danmarks kunskap när det gäller lösningar inom e-mobilitet. Och ämnet behöver dryftas. Trots att användandet av elbilar har ökat på senare år, kvarstår ändå många frågetecken. Till exempel är det inte helt lätt att ladda sin elbil i dag eftersom att den sortens infrastruktur inte har hängt med utvecklingen. Detta kan vara en anledning som gör att många tvekar när beslut ska tas om att byta till denna typ av fordon.

Facebooksidan kommer att drivas av oberoende inom branschen för att säkerställa att kunskapen är objektiv och går att lita på. Tanken är också att erfarenheter ska kunna utbytas sinsemellan användare. Förutom detta forum kommer Elbilsakuten även att besöka myndigheter och kommuner. Via föreläsningar under dessa visiter ämnar de nå desto fler.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar