onsdag 23 november 2016

Se upp med julbelysningen

Nu är det säsong för utomhusbelysning. Men era lampor ska inte bara lysa upp mörkret – de ska vara säkra också.

Som fastighetsägare är det du som har det yttersta ansvaret. Elinstallationer - inne eller ute - behöver vara utförda på ett korrekt sätt för att inte vara farliga. El, fukt och kyla tillsammans är en ekvation som kräver kunskap. Så nu när julbelysningarna ska monteras upp kan det vara en god idé att göra ett grundligt jobb.

Det första du behöver göra är att ta reda på om er tilltänka belysning är avsedd för utomhusbruk. Leta därför efter IP-klassningen, vilken talar om hur fuktkänslig produkten är. IP-märkningen följs av två siffor: första siffran talar om hur dammtät kapslingen är och den andra talar om hur vattentät kapslingen är. Ju höge siffror, desto tåligare produkt. Många av Intabs loggers har till exempel kapslingsklass IP67 eller IP68, vilket betyder att de är tillräckligt täta att ha utomhus.

Se också till att belysningen är CE-märkt. CE innebär att din ljusslinga uppfyller satta hälso- och säkerhetskrav.

Vidare ska utomhusbelysning endast installeras tillsammans med en jordfelsbrytare. Den ser till att strömmen bryts snabbt om exempelvis ett hölje spricker och blir strömförande. På så vis minskas skaderisken. Jordfelsbrytare bör kontrolleras en gång i halvåret. Du testar enkelt genom att slå av strömmen på den knapp som de flesta jordfelsbrytare är utrustade med.

Var också noga med att kolla alla sladdar och stickkontakter. De måste vara hela. Skarvsladdar ska dessutom vara jordade och försedda med IP-beteckning.

Använd aldrig:
  • trasiga eller omärkta produkter
  • inomhusprodukter utomhus 
  • produkter som saknar bruksanvisning

Vid minsta osäkerhet bör du kontakta en fackman som kan hjälpa dig. Här kan du få vidare hjälp och läsa mer om elsäkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar