torsdag 14 december 2017

Fem tips för en lyckad mätning

Dags att starta upp en ny mätning? För att få ut det mesta möjliga gäller det att planera väl. Noggranna förberedelser innan gör att du spara både tid och pengar.

Här kommer fem tips för vad du bör tänka på innan du startar din mätning.

1. Kalibrering och service

Det är viktigt att kontinuerligt lämna in mätinstrument för service och kalibrering så att du vet att de är tillförlitliga. Dessutom riskera du inte att mätningen avbryts på grund av att batteriet tar slut. Inom vissa branscher finns även krav på giltigt kalibreringscertifikat.

Läs mer om kalibrering här.

2. Sätt tydliga mål

Vad vill du egentligen få ut av mätning? Mäter du för att kontrollera hur inomhustemperaturen är i stort eller vill du se små svängningar i temperaturen, exempelvis när någon öppnar en dörr? Är du ute efter att mäta för att ha någonting att visa upp eftersom du måste på grund av regelverk, eller mäter du för att göra förbättringar i din verksamhet, exempelvis hitta enerigtjuvar? Detta är viktigt att fundera över innan du börjar mäta så att du får rätt logger för just ditt mätuppdrag.

3. Läs på om riktlinjer och lagar

Vad gäller inom just din bransch? När det gäller inomhusklimat finns en rad riktlinjer både gällande temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. Mäter du på lekplatser finns riktlinjer för hur hårt underlaget ska vara, och när du hanterar livsmedel finns temperaturkrav för att maten ska vara godkänd. Krävs det att mätningen sker på ett visst sätt så är det bra att läsa på innan, annars finns risk att du måste göra om mätningen.

4. Följ mätningen online

Många gånger kan du tjäna både tid och pengar genom att följa din mätning online. Du har då chansen att göra justeringar under själva mätningen i stället för att åka till mätplatsen och tanka av dina loggers. Genom fjärrövervakning kan du också se om någonting i mätningen gått snett, till exempel om en logger inte längre är ansluten till ett vägguttag, och har då chansen att rätta till detta under tiden.

Se vår molntjänst där möjligheten finns till bland annat övervakning av er mätdata av våra mätexperter.

5. Utbildning

Se till att personalen har den kunskap som faktiskt krävs för att göra lyckade mätningar och en bra analys. Våra utbildningar hjälper er på plats, hos oss eller på distans för att effektivt skapa rätt förutsättningar för just er. Med personlig vägledning kommer du snabbt hitta bästa vägen till den analys som du önskar.

Du kommer att spara både tid och pengar med en genomgång, och kan istället fokusera på resultatet.

Bonustips!

Gå igenom funktionerna och EasyView och se om det är någonting du kan ha nytta av i din analys. Du kanske vill se hur stor del av mätningen som varit över eller under en viss nivå eller hur lång tid som en viss kanal nått gränsvärdena? Eller så kanske du vill räkna fram någonting specifikt exempelvis kWh eller daggpunkt? Med funktionerna i EasyView kan du på ett överskådligt och enkelt sätt analysera din data. Även data från Intab Cloud går att importera med ett klick till programmet.

Se våra olika datalogger här.
Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

tisdag 12 december 2017

Hur kan stress se ut med en MSR-logger?

Nu när julen närmar sig med stormsteg är det lätt hänt att känna sig stressad inför allt som ska göras. Vår MSR-logger används flitigt i mätningar för att kontrollera djurhälsa och hur de rör sig i hagar och andra inhängnader. Vi på intab testade på skojs skull att se hur stress ser ut på några av våra kollegor.

I testet fick två personer bära varsin MSR-165 för att registrera rörelsemönster. Det blev väldigt tydligt redan efter en kort tids användning att den personen som hade mycket att göra, och stressade runt nästan oavbrutet rörde på benet, antingen genom att springa runt, eller vicka på foten.
Den andra kollegan satt istället mest still och rörde sig långsammare.
Klicka på bilden för att se den större

Som mätningen ovan visar är de röda kurvorna en lätt stressad person som har väldigt svårt att sitta still. De gröna kurvorna visar en person som mestadels sitter vid sitt skrivbord.

Detta var endast ett litet experiment på kontoret, men här är två lite mer avancerade användarexempel när det har studerats på djur för att kartlägga deras beteendemönster:

måndag 4 december 2017

Varför måste man mäta stötar så snabbt?

Fråga Experten

Varför måste man mäta stötar så snabbt?

Vi får ofta frågan om vad som är en lämpligt samplingsintervall när man vill mäta stötar.
Svaret är att det beror lite på vad man vill få ut av mätningen. För att mäta stötar och vibrationer används våra MSR-loggers.


När man mäter med en MSR-145 loggar den 50 gånger per sekund, vilket kommer ge en indikation på att något har hänt.


Genom att istället mäta med MSR-165 kan man följa stöten för att få en tydligare bild av situationen. Den loggern mäter uppåt 1600 gånger per sekund.


Något som är viktigt att tänka på är att ställa in triggerpunkter, annars blir det väldigt mycket data, som kanske inte är intressant.
Genom att sätta tiggerpunkter loggas endast när det händer något händer.

En annan smidig sak vid mätning av stötar och vibration är möjligheten att ställa in den treaxliga accelerometern. Då kan man få en bild utav hur någonting har exempelvis förvarats, placerats, landat eller fallit. Det är då enkelt att se om ett paket har varit upp och ner.

Här kan du läsa om hur Stadler Rail mäter för bättre komfort på tåg.
Ett annat exempel på när MSR165 användes för att spåra orsaker till dyra transportskador.
Här är ett exempel där svart är MSR 145 och röd är MSR 165. Med MSR 165 ser man tydligt hur stöten har sett ut, medan med MSR 145 förstår man endast att något har inträffat.

Här är ännu ett exempel som visar på en jämförelse mellan MSR 165 och MSR 145. Pickarna illustrerar antalet samplingar. Den svarta linjen är 145, hinner knappt reagera, medan MSR 165 i detalj visar svängningarna.


torsdag 30 november 2017

Dags att öppna upp dörrar och fönster


I en avhandling från Högskolan i Gävle har man fastslagit de positiva effekterna av att vädra för att skapa bättre luftkvalitet. På vintern är den relativa luftfuktigheten inte lika hög som under sommarhalvåret, vilket gör det till en perfekt tillfälle att vädra.


Studien gjordes i tre kyrkobyggnader där luften lätt förorenas av både människor (CO2) och partiklar från ljus och rökelse med mera. Föroreningarna kan i sin tur skada interiörens känsliga kulturarv såsom målningar, skulpturer och textilier.


Genom att vädra och skapa korsdrag under en timme visade studien att 50% av den förorenade luften byttes ut i kyrkorna.

Ett vanligt sätt att mäta om ventliationen är tillräcklig är att räkna ut ventilationsindex. Detta gör du enkelt med Easyview 10.Gäller alla typer av lokaler
Forskningen berör dock inte endast kyrkor utan går att implementera i bostäder, klassrum och andra hårt belastade lokaler.
De flesta bostäder har självdrag, vilket inte är tillräckligt för att ventilera dålig luft. Nu när det dessutom är juletid med adventsljus ökar även partiklarna.


Se upp under sommaren
På sommaren när det är trevligast att hålla öppet, är det som sämst när det kommer till luftfuktigheten. Varm luft håller mer vatten, och om den får komma in kan den ställa till fuktproblem. Framför allt i kallare utrymmen som källare, kyrkor och garage.


Mät den relativa luftfuktigheten för att garantera inventarier.


Förlusten är minimal
Det är lätt att tro att vädring vintertid har stor inverkan på elförbrukningen, men enligt Abolfazl Hayati, som skrivit avhandlingen, handlar det endast om en procents förlust per år.
– Man får fräschare luft, får ut partiklar från brända ljus och det är ett sätt att bevara konsten. Så man vinner en hel del, säger han i en intervju med forskning.se.


måndag 27 november 2017

Slösa inte energi i tvättstugan


Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin i ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya innebära en elbesparing med 50 procent. Om tvättstugan moderniseras och luftfuktigheten kontrolleras kan besparingar upp till 80% göras.

Dagens tvättmaskiner har en mycket högre tvätthastighet och bättre centrifugering. Med högre tvätthastighet är det möjligt för fler att tvätta med färre maskiner. Med bättre centrifugering minskar tiden för torkning av kläderna, det vill säga mindre tid i torktumlare och torkskåp.

Torktumlaren står för högst elförbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent. Med en ny, energieffektiv tumlare som torkar 60 tvättar i veckan, kan man spara 10 000 kronor om året jämfört med en gammal torktumlare.

Genom att mäta elförbrukningen i tvättstugan kan man få reda på var det finns besparingsmöjligheter hos just dig.

Om varmvattnet i fastigheten värms med fjärrvärme eller värmepump kan kostnaderna sänkas om tvättmaskinerna även ansluts till varmvattnet, istället för att kallvatten ska värmas upp av tvättmaskinen.

Tänk på luftfuktigheten
Men för hög luftfuktighet i tvättstugan torkar tvätten långsammare. Dessutom ökar risken för fuktskador, vid 60 procent luftfuktighet rostar stål och vid 70 procent finns det risk för mögel.
Se till att tvättstugans ventilation rensas regelbundet. Räddningstjänsten rekommenderar att man rensar minst en gång per år.

Fjärrmät luftfuktighet smidigt med Comfortlog från 199:-/månaden.

tisdag 21 november 2017

Intabs resurscentrum fortsätter att ge resultat

Det har gått ett år sedan Intab och VD Sanna Arnfjorden Wadström fick ta emot det ärofyllda entreprenörsstipendiet från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse. Förra veckan var hon inbjuden till Johanneberg Science Park för att berätta om året som gått.


Sanna berättade om de stora förändringar som är gjorda i och med att Intab har blivit ett resurscentrum för mätteknik, något som är sticker ut i branschen. Hennes berättelse blev mycket uppskattad av åhörarna.


- Vår ambition är att vara ett resurscentrum där vi ska hjälpa användarna och ge dem verktyg för att kunna nå sina mål, berättar Sanna och fortsätter:
- Vi har haft en så stor efterfrågan på att stötta upp och hjälpa våra kunder långsiktigt. Intab var en av de första leverantörerna i Sverige av dataloggers, men idag är vi så mycket mer!


Intab har blivit ett Center of Excellence där fokus ligger på mät, analys och förståelse. Det är lätt att fastna i hårdvaran och tro att det löser alla kundens problem. Men den stora vinsten med att mäta ligger i vad man får ut av mätningen och vad man kan göra för åtgärder. Där finns brister i flera av dagens system, och många användare vet inte hur man bäst kan nå sina mål.


Med Intabs resurscentrum finns vi där och kan hjälpa kunderna att se potential och möjligheterna med sin mätning.


Under året har vi haft stor fokus på att underlätta analysen genom att utveckla Easyview 10 till att bli det självklara valet för dataanalys med möjlighet att importera all typ av mätdata för att då göra en komplett analys. Sanna berättar:
- Nyckeln är att förstå samband och de potentiella förbättringsåtgärder som mätningen ligger till grund för. Därför jobbar vi ständigt på vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå smidig analys.

Alla vill dock inte mäta själva eller saknar rätt kompetens. Då kan vi på Intab istället genomföra mätningar åt dem, så att kunderna kan fokusera helhjärtat på relevanta åtgärder. Genom internet har vi stora möjligheter till distansmätning och stöd där vi utgår från varje användare och applikation för att hitta rätt lösning för varje enskild tillämpning, något som är ett steg i vårt Center of Excellence.


måndag 20 november 2017

Varför ska jag kalibrera mina loggers?

Fråga: Varför ska jag kalibrera mina loggers, de verkar fungera fint ändå?


Niklas svarar: En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska bli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.


Att kalibrera sina loggers är viktigt att göra, även om man inte har några branschriktlinjer som säger att detta är ett krav. Det är lättare att bevisa att en mätning stämmer om loggern har ett giltigt kalibreringsbevis. Efter mätningar på exempelvis en skola kan det vara bra att visa upp ett bevis på att loggern faktiskt mäter rätt vid redovisning av resultaten.


Vanligast rekommenderade kalibreringsintervall är en gång per år, men detta varierar beroende av bransch och mätstorhet. Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan och rekommenderas kalibreras halvårsvis.


Efter kalibrering finns i vissa fall möjlighet till justering av loggern. Man justerar då bort mätfelet och kalibrerar sedan igen. I andra fall blir kalibreringen ett mått på mätfelet som man får ha med i beräkningarna vid mätning.


Vid kalibrering väljer man vid vilka nivåer som uppmätningen ska ske. Dessa väljs utefter vilka nivåer mätningarna normalt sker vid. Ett kalibreringscertifikat anger hur loggern mäter vid just dessa nivåer. Har man ett stort mätspann är det vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man mäter vid. Det är möjligt att välja till ytterligare kalibreringspunkter om man vill.
Om du ska kalibrera en tinytag, läs mer här om våra kalibreringspaket.


Vid nyköp av en logger garanteras att de mäter inom den tekniska specifikationen. Här kan du se ett exempel på noggrannheten för en Tinytag. Du kan se att noggrannheten varierar med temperaturen.


I många branscher ökar kraven på spårbarhet, bland annat på grund av kvalitetssäkring och nya EU-direktiv. I dessa fall är kalibrering extra viktigt. I verksamheter som hanterar livsmedel och läkemedel finns tydliga regelverk där mätning är ett krav. Inom livsmedelsbranschen måste exempelvis mätningar ske under frysta och kylda livsmedels hela väg fram till butiken eller restaurangen. Här krävs att loggrarna som används har giltiga kalibreringsintyg.

torsdag 16 november 2017

5 tips för att visa varför mätning är viktigt


Det är inte alltid som de ute på fältet tar beslut om när och hur saker och ting ska göras. För beslutsfattarna kan det ibland vara svårt att sätta sig in i de behov som faktiskt finns. Här är några tips för att öka förståelsen för varför mätning behövs.


  1. Visa på problemen
Finns det klagomål från hyresgäster eller personal? Har ni upplevt att saker kan effektiviseras? Finns det uppenbara brister i till exempel inomhusklimatet eller era kylar? Har ni stort svinn på någon produkt?


Förutom den lagstiftning som finns gällande mätning, exempelvis inom livsmedelsbranschen, finns goda exempel på hur andra har sparat eller effektiviserat sin verksamhet. Örebrobostäder, med Jonas Tannerstad i spetsen, minskade sin elförbrukning med 25 procent. Enligt Tannerstad ligger grunden i att mäta, annars är det nästintill omöjligt att se var problemen ligger. Här kan du läsa om hur Öbo gjorde.


Gå gärna in på våra rådgivningssidor för att få tips kring vad som är lämpligt när det exempelvis kommer till luftfuktighet, temperatur eller andra mätstorheter.


  1. Vad är fördelarna med att mäta?
Ibland är det så enkelt som kostnadsbesparingar eller möjlighet till ökad vinst. Det kan dock vara bra att peka på var detta är aktuellt. Går ventilationen dygnet runt, hur ser elförbrukningen ut under ett dygn/månad/år, kan temperaturen sänkas? Kommer produkterna kvalitet/livslängd öka med en annan hantering?

Energibyrån på Gotland arbetar som konsulter och tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader.
– Det är svårt att veta utan att mäta, även om det låter som en klyscha. Vi kan inte lämna åtgärdsförslag mellan tummen och pekfingret utan vi måste veta, konstaterar Hans Romehed – som är vice VD och arbetar i produktionen så mycket som möjligt.


  1. Ge exempel på hur andra har gjort
Det känns alltid bättre att ta tag i ett projekt om man vet att andra har lyckats tidigare. Besök vår referenssida för att hitta exempel som kan inspirera i just ert fall. Hittar inget? Kontakta oss så har vi säkert erfarenhet där vi kan berätta om ett kundcase som inte finns med på hemsidan. Våra 40 år i branschen har gett oss många spännande historier att berätta om.


  1. Visa på kostnad att mäta mot kostnad att inte mäta
Ett enkelt sätt är att väga positivt mot negativt. Vad skulle mätutrustningen kunna kosta? Är det bättre med en leasing- eller hyrlösning? Hur kan vi använda köpt utrustning i flera projekt?


Vad det kostar att inte mäta är lite svårare att säga konkret, det man får titta på då är risken för oupptäckta brister som blir så stora att det plötsligt krävs en stor akut åtgärd. Att riva ut en byggnad eller stänga ner en produktion tillfälligt kan kosta enorma pengar, istället för att tidigt se ett potentiellt problem som åtgärdas med några enkla medel. Att ändra temperaturen någon grad kan ibland ha stor inverkan på verksamheten, eller en vatten- eller värmeläcka kan bli en stor utgift om den inte åtgärdas.


  1. Vad kan konsekvensen bli av att inte mäta?
Lite som nämnts ovan, så är nog den största konsekvensen för många en akut situation som inte kunde förutses på grund av bristfällig mätning.

Det ställs hela tiden nya effektiviseringskrav och standarder för olika branscher. Genom att hålla koll på sina processer över lång tid kan man lättare se var det faktiskt går att göra förbättringar och då slippa panikinsatser när kraven skärps.

måndag 6 november 2017

Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?

Fråga Experten
Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?


Jag är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till koldioxidnivåer inomhus. Hur ska jag tänka kring detta?

koldioxidnivå.JPG

Svar:
Jag förstår din osäkerhet, olika information cirkulerar kring vad som är lämpligt och vilka gränsvärden som är bra att hålla sig inom.


Vissa menar att de största faktorerna till dåligt inomhusklimat är temperatur och luftfuktighet(läs gärna inlägget om smittspridning och luftfuktighet här), medan andra hävdar att koldioxidnivåerna är viktigt att hålla koll på för att säkra hälsa. Även partiklar är en faktor till god luftkvalitet. Här är en debattartikel om den eventuellt överdrivna rädslan för koldioxid.


Koldioxidnivåer är helt enkelt ett ganska komplicerat ämne att försöka bringa klarhet i.


I luften som vi andas ut är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, vilket är 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen.


Vi på intab förhåller oss till den information och de riktlinjer som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhandahåller. De menar att i samlingslokaler, skolor, dagis med mera är koldioxidhalten ett mått på luftkvaliteten. Enligt Arbetsmiljöverket ska man eftersträva att hålla koldioxidhalten under 1 000 ppm.(Källa)
Dock är detta ett värde som inte ska ses så att det aldrig får överskridas. Däremot bör nivån inte ligga över 1000 ppm mer än korta perioder.
Det innebär att medelvärdet över en dag inte heller får ligga över 1000 ppm.


Kika gärna på vår Skolväska som innehåller både co2-, temperatur- och luftfuktighetsloggers samt mjukvara för att kunna göra relevanta mätningar av inomhusmiljön.

För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas. För kontroll av ventilation skall CO2- halten mätas i vistelsezonen och i frånluften. Man kan då beräkna ventilationsindex enkelt med Easyview som är förhållandet (kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet.

torsdag 2 november 2017

Minska sjukfrånvaron - höj luftfuktigheten


Nu är hösten här och årets säsong av influensa, magsjuka och förkylningar är igång. Vad kan man då göra för att minska smittspridning? Enligt en studie från bland annat KTH har man sett samband mellan luftkvalitet och sjukfrånvaro.


På ett antal förskolor i Göteborgsregionen har en kampanj, HYFS, pågått sedan 2006 för att minska smittspridning genom att bli bättre på hygien. Dock har resultatet varit lite av en besvikelse. Istället för en minskning blev det istället en marginell ökning av sjukfrånvaro.


En studie från KTH har däremot noterat att luftfuktighet och ventilation är en av de största bidragande faktorerna för minskad smittspridning.


Torr luft ökar virusinfektioner
När luften är torr minskar näsflimmerhårens funktion och släpper då igenom fler partiklar, där bland annat virus. Förutom att kroppen släpper in mer partiklar, så överlever dessutom virus som bäst i en luftfuktighet upp till ca 24%RH.
Studien från KTH visar att det finns flest aktiva influensavirus vid en luftfuktighet under 40%, medan vid högre luftfuktighet reduceras de aktiva luftburna virusen inom 15 minuter.

Lösningen är högre luftfuktighet
Virus och bakteriers chans till överlevnad minskar vid en luftfuktighet på mellan 40-60%, dessutom begränsas deras spridning då partiklarna ökar i massa och då faller till marken fortare, istället för att sväva runt i luften.


På vintern kan det med andra ord vara aktuellt efter mätningar att använda sig av en luftfuktare via ventilationen, men då är det viktigt att se till att vattnet inte blir smittat av legionella som då sprids i luften.


Vår nya lösning med ComfortLog från 199:-/månaden som fjärrmäter både temperatur och fukt.Läs även debattartikeln i Läkartidningen i samma ämne.

måndag 23 oktober 2017

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga Experten

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga: Jag ska mäta i en tuff miljö och behöver en datalogger som klarar detta.
Sandra svarar:
Genom att kontrollera IP-klassen på loggern får man en förståelse för dess tålighet.
Den första siffran visar hur skyddad loggern är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran visar hur bra loggern tål vaten.


Här är en tabell med de olika ip-klasserna
Klassning
Beskrivning
Klassning
Beskrivning
IP0X
Oskyddat
IPX0
Oskyddat
IP1X
Minst 50 mm i diameter
IPX1
Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IP2X
Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IPX2
Droppskyddat vid max 15° lutning
IP3X
Minst 2,5 mm i diameter
IPX3
Strilsäkert
IP4X
Minst 1 mm i diameter
IPX4
Striltätt
IP5X
Dammskyddat
IPX5
Spolsäkert
IP6X
Dammtätt
IPX6
Spoltätt
IPX7
Vattentätt (nedsänkt i vatten)
IPX8
Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)
Något som är bra att tänka på är att robusta loggers med intern givare i regel har en viss tröghet i och med dess täthet. Om du ska mäta snabba förlopp är det bra att se över möjligheten till att använda externa givare.
Om loggern är begränsad i sitt arbetsområde är det möjligt att använda en extern givare som tål ett större temperaturområde.
Besök gärna vår sida med externa givare.
Ett exempel på tåliga loggers är Tinytag Plus2 som är en riktigt robust IP68-klassad logger. Läs vårt användarexempel om hur kaniner prövat deras tålighet. Den används flitigt inom lantbruk och transport där det krävs tåliga instrument.
När det gäller vattenmätningar rekommenderar vi Aquatic som tål ända ner till 500 meters djup.
MSR165 är en tålig minilogger som mäter stöt, vibration och acceleration med IP-klass 67.

Dessutom har vi vår tryckkompenserade kapsling till Intab Wireless System som  är mycket tålig och används t.ex. i virkestorkar, kompostmätningar och på saltbilar där miljön är väldigt tuff.