måndag 23 januari 2017

Försämrad inomhusluft kan vara hälsofarligt

Fuktigare klimat och fler kemikalier ökar behovet av ventilation inomhus. Många av dagens byggnader klarar dock inte nuvarande rekommendationer.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör ventilationen i bostäder göra så att minst hälften av luften byts ut inom en timme. 78 procent av Sveriges bostäder klarar dock inte de kraven. Tätare och energisnålare hus gör inte saken bättre.

Dålig ventilation är en hälsorisk

Kemikalier som släpper från byggnadsmaterial, färger, möbler med mera tillsammans med ett varmare och fuktigare klimat utomhus ökar risken för dålig luft inomhus.

Att många fastigheter inte har tillfredsställande ventilation beror på att de ventileras genom självdrag. Detta bygger på temperaturskillnader, kallare friskluft sugs in medan varm luft går ut. När olje- och vedpannor bytts ut och otätheter i fasaderna tätats fungerar dock inte detta alltid som det var tänkt från början.

Hur märker man då att luften är dålig?

Imma på insidan av fönster är ett tecken på dålig ventilation, liksom matos i andra rum än köket. Efter en dusch bör imma på spegel och fönster försvinna inom en halvtimme, annars är det tecken på att ventilationen inte är tillfredsställande. Var även uppmärksam på lukter.

I lägenheter och lokaler är det vanligt att göra en utredning av inomhusmiljön. Här kan du läsa mer om hur vi på Intab kan hjälpa till med mätning av koldioxidnivåer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar