måndag 9 januari 2017

Risker med kallt inomhusklimat

Den finns en idealtemperatur för varje människa. Denna är beroende av vad man har på sig och vilken aktivitet man utför. Värme som avges till omgivningen ersätts av kroppens egen värme. Blir det för kallt eller avkyls man ojämnt upplever man obehag.

Bristande komfort leder till sämre arbetsförmåga. Man tänker och observerar sämre och koncentrationen påverkas negativt. Samtidigt ökar risken för belastningsskador om det är för kallt. Kyla ger nedsatt muskelfunktion och sämre kraft. Kalla fingrar försvårar både vi monterings- och kontorsarbete.

Vissa personer är särskilt känsliga för kyla. Det kan variera bland friska individer, men även bero på skador och sjukdomar.

Genom att mäta temperatur inne och även räkna fram den operativa temperaturen brukar man få ett bra riktvärde för hur temperaturen verkligen är.  

Läs om riktlinjer för inomhusklimat här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar