måndag 27 februari 2017

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

industry-970151_1280.jpg
I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp.


Enligt Boverket klarar inte 50% av flerbostadshusen kraven om att hälften av all luft som finns i ett rum ska bytas ut under en timme. Kontorsbyggnader bör ha ett luftflöde på ca 15 liter per sekund och person.


Att mäta CO2 är ett effektivt och enkelt sätt att ta reda på luftkvaliteten. I samlingslokaler, skolor, förskolor mm, är halter som ligger över 1000 ppm CO2 sanitär olägenhet. Får du höga halter som ligger uppåt dessa nivåer har du bevis på att ventilationens kapacitet är otillräcklig. Genom att mäta CO2-halten över några dygn får man enkelt svar på om ventilationen är anpassad efter antalet personer som vistas där.


Ett smidigt sätt att få fram hur bra ventilationen fungerar är att räkna fram ventilationsindex. ”Ventilationsindex” är förhållandet(kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet. Här har du vägledning i hur du skall räkna fram detta i EasyView Pro, en mjukvara utvecklad för utvärdering och beräkning av bland annat ventilationsindex.


Hur gamla är era aggregat?
Ett ventilationsaggregat har en genomsnittlig livslängd på ungefär 20 år. Men genom att rensa kanaler, se över filter och drivremmar regelbundet kan man förlänga livslängden med 25%.


Ventilationssystem ska funktionskontrolleras innan de tas i bruk. Sedan ska man göra
omkontroller med vissa intervall.
  • Daghem, skolor, vårdlokaler: var tredje år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT, FTX-ventilation: var tredje år
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med F, FT, S-ventilation: var sjätte år


Att tänka på vid mätning av luftkvalitet
  • Koldioxid ska mätas i vistelsezonen.
  • Mätpunkterna vid sittande verksamhet bör vara på 1,1 meter
  • Mätpunkterna vid stående verksamhet bör vara på 1,7 meters höjd
  • Loggern ska placeras minst 2 meter från människor som andas mot mätare, samt
  • 1 meter från människor i andra riktningar.
Läs Arbetsmiljöverktets publikation Förebygg dålig luft.


I den uppskattade broschyren om inomhusklimat får du flera tips kring din mätning av luftkvalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar