fredag 10 februari 2017

Minska smittspridningen

sleeping-1353562_1280.jpg


Det absolut viktigaste för att undvika att smitta varandra med influensor och vinterkräksjukor är som alla vet att tvätta händerna. Problemet är dock att de dessa sjukdomar smittar även innan man själv fått symptom. Hur ska man då kunna minska smittspridning?


Luftburna bakterier blåser iväg och späds ut i uteluften, medan bakterierna inomhus kan sväva runt i timmar innan de fastnar i någons slemhinnor. För att undvika att bakterier är en av lösningarna bra ventilation.


När det görs inspektioner på förskolor är några av de vanligaste anmärkningarna:
 • bristande ventilation
 • fuktskador
 • klagomål på städning och underhåll


Forskning visar att det går att minska på hälsoproblem genom att se till att det finns just bra luftväxling, mindre damm och fukt och lämplig temperatur i lokaler.


Ett sätt att få en tydlig bild av inomhusklimatet är att använda vår populära klimatväska.


Trots att du själv är frisk och tvättar händerna regelbundet så rör du ändå vid saker hela tiden och får på så sätt nya bakterier på händerna.


Var samlas det bakterier?
 • Mobiltelefon
 • På pengar
 • Tangentbord
 • Knappar(hissknappar, kaffeautomaten, fjärrkontroller)
 • Handtag(dörrhantag, handtag i kollektivtrafiken)
 • Räcken till trappor/rulltrappor


Det går såklart inte att tvätta händerna var och varannan minut, men tänk gärna på att dessa punkter är extra belamrade av bakterier.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar personalen på förskolor att ha lite kontroll på inomhusmiljön och rapportera om något inte är bra:
 • Se till att de olika lokalerna används för de ändamål de är avsedda för
 • Undvik att samla för många barn och vuxna i ett litet rum
 • Vädra lokalerna regelbundet – luften ska lukta ny och frisk
 • Undersök orsaken om det finns dålig eller unken lukt i lokalerna
 • Underlätta för den dagliga städningen
 • Häng upp en tillförlitlig termometer i varje rum och registrera temperaturen under en period, gärna en vecka. Temperaturen bör vara cirka 20°C på förskolor.


Bra läsning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar