torsdag 9 mars 2017

Hälsofarligt att stänga av ventilationen under ledighet

office-2009693_640.jpg
Under lov och längre ledigheter är det inte ovanligt att ventilationen stängs ner i fastigheter för att spara el. En dålig idé ur hälsoperspektiv.


Problemet är inte avstängningen i sig, utan hälsofaran uppstår när ventilationen åter sätts igång efter ledigheterna.


När ventilationen har varit av under en tid samlas det damm, och i kombination med fukt frodas mikrober. De mikroorganismer som finns i inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. Dessa flyger sedan ut i lokalerna när ventilationssystemet åter sätts i bruk.

- Om kanalerna är dåligt isolerade eller om kommunen stänger av ventilationen i perioder samlas det kondens. Om det finns smuts och kondens så börjar det växa mikrober i kanalerna, säger Markus Moisio, teknisk chef på Sjundeås.


Moisio menar att byggnader från 1980-talet och fram är byggda och planerade för att ventilationen ska vara igång hela tiden. Att då stänga av ventilationen under längre perioder innebär mer risker än fördelar.


När en byggnad inte används ska ventilationen inte stängas av, men den kan med fördel reduceras med hjälp av behovsstyrd ventilation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar