måndag 3 april 2017

Kampen mot kondensen

Det är åter dags för egenkontrollen av kyrkor och slott runt om i landet. Detta bör göras minst två gånger per år - vår och höst, för att garantera bevarandet av interiören.

Att fukt är ett stort problem för byggnader som inte värms upp året runt är inget nytt. Tyvärr blir skadorna på våra historiska föremål inne i kyrkor och slott mer och mer omfattande. Detta trots att det finns mätutrustning som berättar när, var och vad som bör göras för att minimera den skada fukt kan göra på interiören.

“Permanenta, trådlösa sensorer för mätning och
loggning av relativ fuktighet (RF) och temperatur
underlättar uppföljning och styrning av
klimatet.”
Svenska Kyrkans rapport om
interiörens bevarande.

Inget klimatskydd i historiska byggnader

Moderna byggnader har klimatskydd, något som bland annat kyrkor och slott ofta saknar. Detta innebär att dessa byggnader är mer utsatta för väder och vind. 


I många kulturhistoriska byggnader kan väggarna vara 1,5 meter tjocka, kondensproblem inträffar i regel under vår till sensommar när fuktig uteluft kommer in i en svalare byggnad.


Mätning av den relativa fuktigheten bör i första hand ske i krypgrunden, kyrksalen, textilförvaring och vindsutrymmen enligt kyrkans rapport om avfuktning. Men det ska såklart mätas i samtliga platser där känsliga föremål finns.

“Ett mycket vanligt alternativ är att sänka
den relativa luftfuktigheten genom uppvärmning.
Detta sker framförallt vintertid och resultatet blir ofta
ett allt för torrt klimat med trä och färgsprickor samt ostämda orglar.”
Svenska kyrkans Avfuktning i kallställda kyrkor.


Larm vid höga fuktnivåer
För att kunna bevaka och mäta denna fukt kontinuerligt är det en bra idé att använda sig av en logger som skickar larm till ansvarig person när mätvärden överskrider vissa nivåer så att åtgärder kan vidtas. Dessa kan ställas in att vara fördröjda för att förhindra larm vid tillfälliga nivåhöjningar, så att larm istället kommer när värdena varit förhöjda under en längre tid.

Olika material och dess påverkan av fukt
  • Hygroskopiska (vattenbindande) material som t.ex. trä, textilier och kritgrunderingar (kredering) kan mögla vid för hög luftfuktighet.
  • Andra material (metaller och legeringar) riskerar att korrodera.
  • Salter som finns i till exempel murverk frigörs och kan börja ”vandra” vid höga luftfuktigheter.
  • Vid mycket låg luftfuktighet blir vissa material spröda och kan spricka. Målade träföremål med kritgrund (kredering) anses bland annat vara mycket ömtåliga.


Svenska kyrkans riktlinjer “Avfuktning i kallställda kyrkor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar