torsdag 13 april 2017

Den farliga salladen


Vädret tillåter äntligen att lunchen tas med ut, och många köper sallader när värmen kommer. Tyvärr visar en färsk forskningsrapport att det kan vara hälsofarligt att äta denna typ av lunch eftersom temperaturkontrollerna är undermåliga.

Eftersom sallader inte upphettas är det ett ett känsligt livsmedel som riskerar stor bakterietillväxt vid fel hantering. Karin Söderqvist, SLU, har i sin rapport funnit att nästan var tionde matsallad har smittämnen som kan orsaka sjukdomar.

En av anledningarna är att många sallader felaktigt förvaras i upp till +15 grader istället för de +8 som är riktlinje idag.
För den som äter en sallad som förvarats i +15 grader är risken att insjukna i listerios tusen gånger så stor, jämfört med att äta en nytillagad sallad.

Miljöförvaltningens erfarenhet är att inbyggda 
termometrar i kyldiskar ofta anger fel temperatur. 

Det som Karin Söderqvist även kom fram till var att för att kunna minimera bakterietillväxt krävs ännu lägre temperaturer än +8 grader, och vill se en ändring i riktlinjerna.

En inspektion gjord av miljöförvaltningen visade att kyldiskar saknade termometrar för manuell avläsning av temperaturen, utan de litade helt på de inbyggda termometrarna. Detta är ett vanskligt sätt, då termostaten inte alltid är placerad på lämplig plats för korrekt mätning.

Livsmedelsverket skriver mer i sin guide, Säker mat i servicehandeln

Dessa produkter är framtagna för mätning av livsmedel.

I vår broschyr kan du läsa om hur du bäst mäter för att kvalitetssäkra livsmedel.

Is your salad safe to eat”, rapporten från Karin Söderqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar