tisdag 23 maj 2017

Rekordlåga vattennivåer i sommar

Efter en torr vinter och vår väntar nu en sommar med rekordlåga grundvattennivåer på många håll, inte minst i södra delen av landet.

På många stationer i Sverige har värden uppmäts som kan tyda på att rekordet från hundra år tillbaka kommer slås 2017.

Hur snabbt grundvattnet stiger och sjunker beror till stor del på vilken jordart den finns på. I snabba och små grundvattenmagasin återfinns oftast morän, medan i det stora och långsamma magasinen oftast är sand- och grusavlagringar.
(Källa: Grundvatten.nu)

När grundvattennivån är låg behövs det dubbelt så mycket nederbörd än det normala i minst 3-4 veckor, för att normalisera nivån.

Håll koll på det vatten du har

Länsstyrelsen uppmanar nu både lantbrukare och privatpersoner att vidta åtgärder för att spara på vattnet.
Bra sätt att dra ner på vattenförbrukningen är att använda regnvatten när det är möjligt, samt undvika högtryckstvätt.

Att mäta vattennivå med en nivåsensor är ett bra sätt att hålla koll på sitt vatten, vare sig det är i t.ex en vattentank, brunn eller i ett vattendrag. Då kan du även få SMS vid för låga, eller för höga värden.

Läs mer om att mäta vattenInga kommentarer:

Skicka en kommentar