onsdag 10 maj 2017

Hur säkras livsmedelskvaliteten?

Från Rätt temperatur under lagring och transport
Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
Att hålla koll på temperaturen i kyldiskar, kylskåp och frysar är nog alla överens är viktigt för att säkerställa kvaliteten i råvarorna. 

Under sommarhalvåret blir det extra viktigt att hela transportkedjan säkras upp. Temperaturkontroller ska göras varje gång ansvaret för produkterna överlämnas från ett led till ett annat.

Djupfrysta varor ska alltid hålla en temperatur på -18°C eller lägre. I produktions- och grossistlager bör temperaturerna vara ännu lägre, -28/-26°C i produktionslager och -25/-26°C i grossistlager.

“Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.”
KOMMISSIONENS FÖRORDNING 
om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, 
förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

Lita inte på inbyggda termometrar

En av de vanligaste åtgärdspunkterna vid livsmedelsinspektioner är att det saknas rutiner i egenkontrollen, och ingen dokumentation av temperaturen i kylar, frysar och vid varmhållning av livsmedel.
Vid flera av livsmedelsinspektioner visade det sig att det endast användes de inbyggda termometrarna i kylen/frysen vilket inte garanterar att livsmedlet håller rätt temperatur, då termostaten ofta är placerad så den inte mäter på relevant plats.

Använd temperaturloggers anpassade för livsmedel

Öka hållbarheten med 44%

En studie av Sveriges lantbruksuniversitet, visar att en sänkning av temperaturen i kylutrymmen från 8°C till 4°C ökar hållbarheten med 25-44%. Detta resultat beror helt enkelt på att mikrobiella tillväxten minimeras.

Enligt Naturvårdsverket har en packad sallad vid:

  • 8°C en hållbarhet på 6-7 dagar
  • 6°C en hållbarhet på 8-9 dagar
  • 4°C en hållbarhet på 11-12 dagar

Läs mer ingående om livsmedelshantering

Missa inte denna lärorika broschyr: Rätt Temperatur vid Lagring och Transport - Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat

Faror förknippade med vissa livsmedel - Livsmedelsverket

Förvara maten rätt så håller den längre- vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel - Livsmedelsverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar