måndag 15 maj 2017

Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Fråga Experten

Fråga: Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Svar: Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt.
Genom att kalibrera får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt. Om det resultatet avviker kan man ibland göra en justering. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten.

Luftfuktighetsgivare har olika avvikelser vid olika nivåer. När man kalibrerar RH(relativ luftfuktighet) är det därför viktigt att kalibreringen görs vid de nivåer man ska mäta vid. Överväg därför vilka nivåer just din logger behöver kalibreras vid innan loggern skickas in för kalibrering. Ofta är det därför värdefullt med fler kalibreringspunkter på fuktloggers jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ändra i kurvorna

Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Lycka till!

Här kan du läsa mer om kalibreringar

Har du en fråga? Skicka den till oss

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar