tisdag 2 maj 2017

Vad är tidskonstanten?

Fråga experten


Fråga:

Jag har noterat att era loggers har en angiven tidskonstant. Vad innebär detta och hur påverkar den min mätning?


Magnus Borg svarar:

- Tidskonstant eller tröghetsfaktorn är något som alla loggers påverkas av. Desto mer inkapslad en givare är, desto längre blir tidskonstanten. Det är alltså ett mått på hur lång tid det tar för givaren att visa aktuellt värde vid en förändring. Om du behöver ha ett snabbt samplingsintervall när du mäter är det viktigt att utrustningen har en snabb tidskonstant för att ge ett korrekt resultat.

Magnus visar ett exempel: Mätning av temperatur i kylskåp
När mätproben/sensorn placeras i kylen kommer det vara en differens i temperaturen mellan sensorn och kylen, tills det att de nått termisk jämvikt. Med termisk jämvikt menas att kylen och proben får samma temperatur.

Om man öppnar och stänger kylen hinner proben kanske bara delvis reagera på temperaturförändringen, även om den går i temperaturgradientens riktning. Detta beror på att på proben är trögare än hela förändringen. Vill man se snabba förändringar bör man alltså välja en tunnare prob som har en låg tidskonstant.

Att mäta med en snabb samplingsfrekvens är alltså onödigt om dataloggern har intern givare eller proben har en stor massa. Välj därför samplingsfrekvens och probstorlek utifrån kraven i varje enskild mätapplikation.

/Magnus

Har du en fråga? Skicka den till oss

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar