måndag 12 juni 2017

Fastighetsägare stora vinnare i världen av IoT

I en tid där det är ständiga besparingsåtgärder och åtstramningar är det viktigt att försöka hitta lösningar för att minska på onödiga utgifter. Vid användning av fjärrövervakning kan både kostnaderna och arbetsbelastningen minskas.

Genom att låta tekniken via internet kommunicera information till t.ex din dator eller mobiltelefon, kan vi effektivisera hela arbetsprocessen. Trots enorm potential så är det något som svenska företag behöver bli bättre på. Genom att effektivisera processer kan företag med enkla medel spara viktiga pengar.

Största anledningen till att kommuner inte övergått till IoT i större omfattning är att IoT är väldigt tekniskt och svårt att sätta sig in i för beslutsfattarna.
Fördelarna med att fjärrövervaka och använda sig av IoT:
  • Energieffektivisering och kostnadsbesparing
  • Färre driftstörningar
  • Effektiv övervakning
  • Anpassning efter verksamhetens behov
  • Flexibla systemlösningar
  • Arbetsbesparing med fjärravläsning
Med fjärrövervakning kan energieffektiviseringen spara upp till 30% i kostnader, genom behovsanpassad ventilation och belysning, energimätning och säkerhetssystem.

Förutom teknik för fjärrövervakning, erbjuder vi på Intab även utbildningar för att öka kompetensen hos användarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar