måndag 12 juni 2017

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?

Fråga Experten

Vad är IoT, och vad kan jag använda det till?
Lina svarar:
IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska, är teknik som kommunicerar via internet för att hjälpa användaren. Informationen från tekniken kan användas för att minska t.ex sin elförbrukning/ventilation eller förbättra kvaliteten. Det innebär att t.ex drift och kvalitetskontroll kan skötas på distans, utan att en person fysiskt ska behöva finnas på plats. Risken för att missa brister och fel minimeras.
Att använda sig av fjärrövervakning är en av de viktigaste hjälpmedlen som man kan använda i sitt arbete för minskade driftskostnader, men för vissa beslutsfattare kan det vara ett stort steg. Enligt forskarna beror den långsamma utrullningen av tekniken på att beslutsfattarna har dålig kunskap på IoT, och i och med det räds att ta steget.
Genom att fjärrmäta slipper du ha dålig koll på om elanvändningen, ventilationen, fuktigheten, temperaturen eller vattennivån är vad den ska vara. Du kan istället få larm skickat via mail när något inte lever upp till era förväntningar i god tid, innan det blir problem.
Här kan du se vilka mätinstrument vi har för att komma igång med IoT.
Vi kan även hjälpa till med installation av utrustningen.
Lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar