måndag 26 juni 2017

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Fråga experten

Varför är det viktigt att mäta UV och lux?

Sanna svarar: UV och lux är två skilda saker, och som har olika relevans för olika branscher. Lux är det ljus ögat uppfattar och mäts ofta på museer men även t.ex. för att se solinstrålning. Lux och UV mäts även vid djurhållning.

Vad är UV-strålning?


Att mäta UV-strålning är framför allt relevant för de som jobbar med bevarande av t.ex kulturhistoriska föremål. Men även i viss djurnäring såsom fiskodling.UV-strålning grupperas i:
UVA (315-400 nanometer) skadligt, men tränger ej genom fönster
UVB (280-315 nanometer) skadligt, och tränger genom fönster
UVC (100-280 nanometer) mycket skadligt, men släpps inte igenom atmosfären
Den som är mest relevant är UVB då det är den som har störst påverkan på människor, djur och material. UVC är dock skadligast, men den absorberas av atmosfären innan den når ner till jorden. 


Bevarande och ljus


För museer är det mycket viktigt att hålla koll på framför allt UV, då strålningen kan bryta ner utställningsföremål.


Det enklaste sättet att skydda utställningen är att minska chansen för dagsljuset att komma in i rummet, men det finns även UV-filter att sätta på fönster eller montrar för att minska strålningen.

Det är inte bara UV som är skadligt för utställningsföremål. För att få en säker bild av ljusets skadeverkan bör man mäta såväl lux som UV.

En förenkling är att UV-ljus bryter ner, ger en gul ton, medan synligt ljus som lux, bleker föremålen.
Att mäta lux är inte lika avancerat som att mäta UV-strålning, så där finns på Intab färdiga mätlösningar. En UV-sensor skall skräddarsys och justera för just den miljön den skall användas i. En UV-sensor är nämligen inte linjär och olika belysningskällor ger olika UV.

Det brukar vid bevarande vara viktigt att minska ljusstyrkan så mycket som möjligt samtidigt som man kortar ner exponeringstiden för ljus. Rörelsedetektorer är ett bra sätt att reducera ljusmängden. För att säkerställa ljusmängden mäter man mängden lux över tid och summerar luxtimmar årsvis.
Här är MSR-loggern ett bra instrument tillsammans med Easyview Pro som kan summera mätningar som t.ex. görs varje minut till totalt antal luxtimmar per år.


Föremål
Maxnivå
Årlig maxnivå
Medelkänsliga föremål T.ex. akvareller, textilier, tapeter, skinn och läder
50 lux
150 000 kiloluxtimmar
För mindre känsliga föremål, t.ex. skulpturer
200 lux
600 000 kiloluxtimmar
Hög känslighet t.ex tidningspapper och silke
50 lux
15 000 kiloluxtimmar

Därför är det viktigt att även mäta lux kontinuerligt för att då garantera att man hamnar under gränsvärdena.
Värt att tänka på är att nedbrytning av ett föremål i och med ljusexponering kan fortsätta även efter att föremålet är i mörkerförvaring. Missa inte Riksantikvarieämbetets broschyr om bevarande och UV-strålning. Där står det även om vikten av att parallellt även mäta fukt och temperatur samt att hålla en låg färgtemperatur på lamporna för ett skonsammare ljus.

Lux viktigt på arbetsplatser

Att mäta lux är av stor relevans för t.ex. arbetsplatser och skolor då Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer kring belysning.

Lokal/arbetsfunktion
Allmänbelysning (lux)
Platsbelysning (lux)
Arkivering, kopiering
200
300
Vanligt kontorsarbete
300
500
Finare ritarbete
500
1500
Konferensrum
200
500
Städning
min 200 lux på golv

Soprum
200
500

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden.

Fiskodlingar

UV-strålning är skadligt för fiskars ögon, och kan riskera att de blir blinda. Blinda fiskar fångar inte mat så bra och de ser inte heller sin fiende, vilket kan ställa till det. Läs mer om fiskar och UV-ljus Här kan du läsa mer om att mäta ljus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar