torsdag 19 oktober 2017

5 tips för att minska värmekostnaden

1. Kontrollera förbrukningen

Se till att hålla koll på förbrukningen av både värme, el, vatten och gas. Genom att regelbundet kontrollera denna mätdata, förslagsvis en gång i månaden, är det lättare att se förbättringsmöjligheter och ifall något inte står rätt till. Tänk på att det är bra att logga temperaturen ute för att se samband.
Läs gärna våra referenser för att se hur andra har jobbat med liknande uppdrag.
Vårt utbud av temperaturloggers


2. Sänk temperaturen

Detta är det enklaste och billigaste sättet att minska kostnader. För varje grad som sänks minskar värmekostnaden med ca 5%. Det är både relevant att titta på att sänka temperaturen i hela bostaden, eller i vissa rum som exempelvis sovrum.
Finns det perioder ingen är på plats -vid lov, semestertider eller långhelger? Då är det ett bra tillfälle att sänka temperaturen lite extra. Men stäng dock inte av ventilationen någon längre period då risken för mikrober ökar. Läs mer om detta i ett tidigare blogginlägg.


3. Möblera rätt

Undvik att ställa möbler framför element och se till att gardiner inte blockerar termostatventilen.
Ett bra tips är att sälla bokhyllor mot ytterväggar för att isolera väggen lite extra.
Besök vår inomhusklimatsida för bra information.


4. Isolera

Att isolera vinden till 50 centimeter är ofta lönsamt, men se till att det görs med hänsyn till ventilation så att det inte uppstår fuktskador när det blir tätare.


Balkong- och verandadörrar, samt fönster är några av de största värmeläckorna. Att byta ut till fönster med lågt U-värde samt isolera bättre kommer påverka värmekostnaden.


5. Återvinn värmen

Det är väldigt lönsamt att investera i värmeåtervinning, om ventilationen har både från- och tilluft. Det kan ge en besparing med mellan 20-40%. Svensk Ventilation skriver om Solna som har byggt om 87 lägenheter från 60-talet och lyckats minska energiförbrukningen med hela 50%. Enbart sovrummen har tilluft – vilket visat sig ändå ge tillräcklig lufttillflöde till hela lägenheten.
Genom att återvinna värmen med ett FTX-system kan besparingen bli upp till 7000 kWh per lägenhet och år.(Källa: http://www.svenskventilation.se/)

Läs och se filmen om Bengt Bergqvist och hans arbete med värmeåtervinning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar