måndag 9 oktober 2017

Hur gör jag en bra analys?

Fråga Experten

Fråga: Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska göra med den data som loggern samlar in, har ni några tips på vägen?

Niklas svarar:
För att kunna göra en bra analys behöver du först och främst veta vad det är du vill få ut av din mätning. Vill du övervaka så att inte gränsvärden passeras, eller vill du effektivisera elanvändningen eller ventilationen? Eller behöver du bara mäta för dokumentationens skull utan planer på åtgärder?
Utan en tanke på vad du faktiskt vill få ut av mätningen är det svårt att ta det vidare. När detta är fastställt gäller det att dra nytta av de funktioner som finns tillgängliga.

Något som är väldigt uppskattat bland våra användare både för avancerad och enklare analys är en genomgång av Easyview 10 med oss för att förstå hur du på bästa sätt kan effektivisera din analys. Det kommer spara mycket tid och pengar.

Några konkreta tips som kan underlätta i analysen
  • Något som många har stor nytta utav är varaktighetsdiagrammet, då får man en uppfattning om hur lång tid en kanal varit över eller under ett visst värde.
  • Slå samman olika mätningar för att enkelt förstå samband och dra slutsater
  • Navigera i din mätdata med hjälp av flaggorna i diagramfönstret. Där kan du enkelt röra dig mellan år, månader, veckor, dagar, timmar, minuter, sekunder för att djupdyka eller överblicka din data.

Ett annat bra tips för dig som jobbar med energieffektivisering är att använda sig av formeln för att räkna ut kilowatt-timmar.
Formeln för att få fram kilowatt-timmar i vår analysmjukvara EasyView ser ut så här: KEYVAL kWh= IDT/3600

Ett sista tips är att kika på vår Tinytag-kurs där andra delen tar upp just analys.

Besök vår referenssida där du kan få mycket inspiration kring hur andra har använt sin mätdata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar